นายกสมาคมขึ้นกล่าวต้อนรับ เปิดงาน และ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปี2562

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020 วันที 23 มกราคม 2563#ตอบแทนคุณแผ่นดิน #สมาคมไทยไบโอ

Posted by Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย on Thursday, 6 February 2020

Who We Are

The Thai Association for Biotech Industries is the public-private partnership with the intention to support the progress of sustainable life sciences technology and business in Thailand. We also support and promote biotechnology research and development to be consistent with the country development in 5 areas; food, agriculture, medication, and energy and environment. The country capacity on biotechnology business is our main objective for compete in the regional and global market.

Subscribe Our Newsletter

Co-founders

Co-founders

พันธมิตร (Partners)

TCELS 

 

Connect with LINE@

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget