Blog

Thailand Lab 2017 and Promoting I with I episode 3

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำภาพกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment Episode 3” และงาน Thailand lab 2017 ที่จัดร่วมกันกับพันธมิตร ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 มาถ่ายทอดให้สมาชิก ค่ะ ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมการพิธีเปิดงานไทยแลนด์แลปในช่วยสายๆ ของวันที่ 6 กันยายน 2560 ในงานมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งคุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบริษัทผู้จัดงาน VNU Exhibitor Asia Pacific จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทสมาชิกน้องใหม่ของสมาคมไทยไบโอขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานแถลงนโยบายของผู้จัดงานนี้ เพื่อที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และงานประชุมนานาชาติ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา และการลงทุนด้านไบโอเทคโนโลยี…. (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://m.posttoday.com/social/PR/513648) ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ตัวแทนสมาคมได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ”โครงการพัฒนายา ชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการนำเข้า และเพิ่มการส่งออก” […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และเหล่าพันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรม “FTI forum ครั้งที่ 4”ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำภาพบรรยากาศ และเนื้อหาบางส่วนในการสัมมนาหัวข้อ “BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”ซึ่งจัดในวันที่ 6 กันยายน 2566 ในงาน Thailand Lab International 2023 ณ Hall 103-104 ไบเทค บางนา มาแบ่งปันค่ะ งานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม มากล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมไบโอเทคในประเทศไทย” ว่าอุตสาหกรรมไบโอเทคเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ประเทศไทยตั้งให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ มุ่งอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมีชีภาพ สารตัวกลางหรือ ingredients, พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นเป้าหมายแรกๆ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ, นโยบาย BCG และโครงการจากทางราชการ เช่น EECi, EEC และBOI สนับสนุน เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ภาคเหนือตอนล่าง […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ขอนำภาพบรรยากาศ เอกสาร และ LIVE กิจกรรม น่าสนใจภายในงาน TRIUP FAIR 2023 มานำเสนอ

งาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP FAIR 2023” จัดขึ้นที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต้องการผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม การจับคู่ธุรกิจแล้ว ภายในงานผู้จัดได้รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตงานวิจัย ผู้ให้ทุน องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุน พูดได้ว่างานครั้งนี้ สวสก. เชิญเพื่อนหน่วยงานร่วมกระทรวง เช่น NSTDA, NIA, TCELS, PMU และ ข้ามกระทรวง เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. (ARDA) จากกระทรวงเกษตรฯ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), กรมส่งเสริมการส่งออก (DH IPT) จากกระทรวงพานิชย์ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เชิญชวนเที่ยวงาน Thailand Local BCG Plus โดยกระทรวงพาณิชย์ สำหรับคนรักษ์โลก และ สนใจอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green (BCG)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ของสินค้า Local BCG Plus..แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจในเครือ KEEEN biotech group จากแรงบันดาลใจเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม (Green) สู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ (BIO) ผ่านเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพ (H igh efficacy) และมาตรฐาน เพื่อย่อยสลายขยะ (Weste) ให้กลับมาเป็นสารตั้งต้นในระบบการสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิตต่อไป (Circular) พร้อมเผยเคล็ดลับการเป็นผู้นำสินค้า BGC plus ของผู้บริโภคปัจจุบัน งานนี้จัดที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 #อุดหนุนสินค้าไทย เศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย #BCGeconomy #thailandlocalbcgplus #Localbcg+ #BCG #Biotechnology #ThaiBIOKnowledgeShairing #ThaiBIO_KS ฟังเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/LocalBCGPlus/videos/1581999918995495/

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest ครั้งที่ 1/2566นำสมาชิกเข้าเยี่ยมศูนย์บริการการวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล กรรมการสมาคม พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม นำบริษัทสมาชิกผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตและใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโดยศูนย์แรกคือ…ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms หรือ ICPIM) ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านจุลินทรีย์โพรไบโอติกแบบครบวงจร การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs & HACCP ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร ยาและเวชสำอางสำหรับมนุษย์ (ICPIM1) และ สารชีวภัณฑ์ด้านการเกษตร (ICPIM2) โดยให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดต่างๆ, พัฒนากระบวนการผลิต (Upstream & Downstream process)ในระดับอุตสาหกรรม สร้างต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์, บริการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ บริการทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก รวมทั้งงานบริการทดสอบพิษวิทยาต่อหน่วยพันธุกรรม ศูนย์ต่อมาเป็นศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center หรือ ICOS) ที่ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับไบโอเทค สวทช. ในโอกาสเปิดตัว BBF – โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility) หรือ BBF ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ โรงงาน BBF นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot scale) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตรกรรม (อว.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายเพื่อใช้เร่งผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตัวโรงงานได้รับมาตรฐาน Codex GHPs และ HACCP ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยให้บริการการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และให้บริการต่อยอดการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมกับภาคเอกชน หรือ นักวิจัยที่ต้องการต่อยอด เป็นที่ทราบกันดีในนักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมชีวภาพว่า สวทช.เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่รวบรวมคนเก่งระดับหัวกะทิและงานวิจัยที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย หลายบริษัทประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัยกับทีมนักวิทยาศาสตร์จาก สวทช. และในงานเปิดตัวโรงงานในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงาน “PTT Group Tech & Innovation Day”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมงาน “PTT Group Tech & Innovation Day” ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดง นวัตกรรมแห่งอนาคตและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าสนใจจากบริษัทในเครือ ปตท. ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทนเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตดังที่ ปตท. ทุ่มเทเพื่อเป็นผู้ผลิตพลังงานให้กับประเทศมาตลอด, เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ได้จริงเพื่อมุ่งสู่ Net zero ในปี 2050 ตามเป้าหมายของบริษัทและการประกาศจุดยืนของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในงาน ประชุม COP27, เทคโนโลยียานยนต์ EV, IA, ระบบ logisticsและการติดตาม, นวัตกรรมด้านอาหาร การแพทย์ และสุขภาพจากบริษัทลูกด้านชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) ในเครือ เช่น INOBIC, NRPT ที่สร้างสรรค์ผลงานสินค้าแห่งอนาคตเพียงเพื่อให้คนไทยก้าวสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม นอกจากความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังมีการแสดงตัวอย่างสินค้า และบริการใหม่ๆ จากบริษัทในเครือ ปตท. จัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสที่บูธได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดเวที Tech talk ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั้งในไทยและต่างประเทศ […]

กิจกรรมในงาน ThaiBIO Luncheon 2022 and Bio Business Seminar “Thailand Genomic Innovation and Power of ThaiBIO Member”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สมาคมไทยไบโอได้มีการจัดประชุมกรรมการประจำไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นอกสถานที่ ณ ห้องบัลโคนี่ โรงแรม Bangkok Midtown ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานThaiBIO Luncheon กระทั่งเวลา 11:45 น เริ่มมีสมาชิกทยอยมาลงทะเบียนหน้างาน เวลา 12 :00 น ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน และแจ้งข่าวกับสมาชิกว่าจากนี้ต่อไปสถาณการณ์การระบาดของโควิดจะอยู่กับเราไปแบบ post pandemic Covid19 คือจะมาเป็นละลอกๆ ผู้คนต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปโดยหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ..สำหรับสมาคมเราจะจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สมาชิกได้เข้าร่วมไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงเชิญแขกทุกท่านร่วมรัปประทานอาหาร …จนกระทั่ง 12.45 น. ใกล้ได้เวลาตามกำหนดการ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เรียนเชิญ ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ขึ้นมาแจ้งข่าวดีของบริษัท เบคไทยฯ จะมีพิธีเปิดตึกใหม่ของบริษัท ในวันที่ 9 มกราคม 2565 และเรียนเชิญสมาชิกในวันนั้นเข้าร่วมงาน หลังจากนั้น […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุม “SynBio Forum 2022: SynBio for Sustainable Development Goals”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล กรรมการบริหารสมาคม พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภ ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand SynBio Consortium) ในงานประชุม “SynBio Forum 2022: SynBio for Sustainable Development Goals” ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย 17 องค์กรผู้ก่อตั้งนำโดย สอวช. ในปีนี้ได้มีการเปิดตัวสมาชิกภาคีฯ ใหม่อีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท โกลบอล อาร์แอนดี จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำเสนอข่าว ภาพบรรยากาศ และวีดีโอกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำเสนอข่าว ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industrieที่ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ในงาน Bio Asia Pacific 2022 และ Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ครั้งที่ 12 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด มาแบ่งปันสู่สมาชิกแฟนเพจ การสัมมนาครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูง molecular genetics มาให้ความรู้ในการใช้ศาสตร์นี้ในเชิงพาณิชย์ด้วยหลายท่าน โดยก่อนเริ่มสัมมนา ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้กรุณากล่าวเปิดงานและพูดถึง Synthetic biology ในด้านที่จะสามารถเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพที่มีความเข้มข้นได้เหมือนผลิตภัณฑ์เคมี จากนั้นเริ่มจาก วิทยากรท่านแร […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS, สมาชิก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด, บริษัท ไบโอม จำกัด, บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และองค์กรพันธมิตร SynBIO consortium จัดกิจกรรมThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00- 16.30 น ณ ห้อง 220 ภายในงาน Bio Asia Pacific 2022 งานแสดงผลงาน เครื่องมือเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ […]

1 2 3 12