สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และเหล่าพันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรม “FTI forum ครั้งที่ 4”ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำภาพบรรยากาศ และเนื้อหาบางส่วนในการสัมมนาหัวข้อ “BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”ซึ่งจัดในวันที่ 6 กันยายน 2566 ในงาน Thailand Lab International 2023 ณ Hall 103-104 ไบเทค บางนา มาแบ่งปันค่ะ งานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม มากล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมไบโอเทคในประเทศไทย” ว่าอุตสาหกรรมไบโอเทคเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ประเทศไทยตั้งให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ มุ่งอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมีชีภาพ สารตัวกลางหรือ ingredients, พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นเป้าหมายแรกๆ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ, นโยบาย BCG และโครงการจากทางราชการ เช่น EECi, EEC และBOI สนับสนุน เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ภาคเหนือตอนล่าง […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest ครั้งที่ 1/2566นำสมาชิกเข้าเยี่ยมศูนย์บริการการวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล กรรมการสมาคม พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม นำบริษัทสมาชิกผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตและใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโดยศูนย์แรกคือ…ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms หรือ ICPIM) ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านจุลินทรีย์โพรไบโอติกแบบครบวงจร การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs & HACCP ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร ยาและเวชสำอางสำหรับมนุษย์ (ICPIM1) และ สารชีวภัณฑ์ด้านการเกษตร (ICPIM2) โดยให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดต่างๆ, พัฒนากระบวนการผลิต (Upstream & Downstream process)ในระดับอุตสาหกรรม สร้างต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์, บริการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ บริการทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก รวมทั้งงานบริการทดสอบพิษวิทยาต่อหน่วยพันธุกรรม ศูนย์ต่อมาเป็นศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center หรือ ICOS) ที่ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข […]

กิจกรรมในงาน ThaiBIO Luncheon 2022 and Bio Business Seminar “Thailand Genomic Innovation and Power of ThaiBIO Member”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สมาคมไทยไบโอได้มีการจัดประชุมกรรมการประจำไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นอกสถานที่ ณ ห้องบัลโคนี่ โรงแรม Bangkok Midtown ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานThaiBIO Luncheon กระทั่งเวลา 11:45 น เริ่มมีสมาชิกทยอยมาลงทะเบียนหน้างาน เวลา 12 :00 น ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน และแจ้งข่าวกับสมาชิกว่าจากนี้ต่อไปสถาณการณ์การระบาดของโควิดจะอยู่กับเราไปแบบ post pandemic Covid19 คือจะมาเป็นละลอกๆ ผู้คนต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปโดยหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ..สำหรับสมาคมเราจะจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สมาชิกได้เข้าร่วมไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงเชิญแขกทุกท่านร่วมรัปประทานอาหาร …จนกระทั่ง 12.45 น. ใกล้ได้เวลาตามกำหนดการ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เรียนเชิญ ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ขึ้นมาแจ้งข่าวดีของบริษัท เบคไทยฯ จะมีพิธีเปิดตึกใหม่ของบริษัท ในวันที่ 9 มกราคม 2565 และเรียนเชิญสมาชิกในวันนั้นเข้าร่วมงาน หลังจากนั้น […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำเสนอข่าว ภาพบรรยากาศ และวีดีโอกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำเสนอข่าว ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industrieที่ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ในงาน Bio Asia Pacific 2022 และ Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ครั้งที่ 12 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด มาแบ่งปันสู่สมาชิกแฟนเพจ การสัมมนาครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูง molecular genetics มาให้ความรู้ในการใช้ศาสตร์นี้ในเชิงพาณิชย์ด้วยหลายท่าน โดยก่อนเริ่มสัมมนา ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้กรุณากล่าวเปิดงานและพูดถึง Synthetic biology ในด้านที่จะสามารถเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพที่มีความเข้มข้นได้เหมือนผลิตภัณฑ์เคมี จากนั้นเริ่มจาก วิทยากรท่านแร […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS, สมาชิก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด, บริษัท ไบโอม จำกัด, บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และองค์กรพันธมิตร SynBIO consortium จัดกิจกรรมThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00- 16.30 น ณ ห้อง 220 ภายในงาน Bio Asia Pacific 2022 งานแสดงผลงาน เครื่องมือเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020 จากที่เสนอตอนที่ 1 ไปก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์จากภาคเอกชน…ซึ่งถ้ามองการสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นการเล่นฟุตบอล เอกชนจะถูกเทียบเป็นกองหน้า และในตอนที่ 2 นี้ เสนอช่วงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 หน่วยงาน คือ EECi ที่เป็นหน่วยงานต้นน้ำหรือเทียบเท่ากองหลัง BOI เป็นกองกลางตัวรับ และ ThaiFDA ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอขวดคอยสกัดกั้นฝ่ายเดียวกัน (ฮา) แต่วันนี้ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมอออกบูธ @BIO Square งาน Thailand Lab International 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) @BIO Square, Thailand Lab and Bio Asia Pacific 2020, BITEC บางนา โดย ผู้จัด บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังจัดงาน Thailand Lab International เรียกความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำด้าน BIO MEDICAL HAB ของเอเชีย พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Edition และร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดตัวงาน Bio Asia Pacific 2020 เป็นครั้งแรก ในรูปแบบ Virtual & Live เน้นงานประชุมสัมมนาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมๆไปกับการจัดกิจกรรมต่อยอดธุรกิจและการประชุมสัมมนาโดยมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมีบริษัทสมาชิกในสมาคมตบเท้าขึ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ สมาคมขอแสดงความยินดีกับ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม ฯ และ คุณ ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ในฐานะผู้บริหารจากบริษัท คีนน์ จำกัด ในโอกาสเข้ารับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น, และ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา อุปนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP และ ดร. ทิพย์นครินทร์ บุญเฟื่อง ตัวแทนองค์กร ในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ… ทั้งนี้ยังมีบริษัทในเครือของสมาชิกในสมาคม ขึ้นรับรางวัลต่างๆใน 8 สาขารางวัลอีกด้วย ติดตามเพิ่มเติม https://bangkok-today.com/web/บริษัท-คีนน์-จำกัด-คว้าร/ https://www.efinancethai.com/Laste…/LatestNewsMain.aspx… https://www.nia.or.th/NIAwards2020 ประวัติ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” […]

บรรยากาศงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020

บรรยากาศงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020 การรวมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการสายไบโอเทคของประเทศ กับการร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวที ThaiBIO Talks เข้าถึงการทำธุรกิจอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทย ตั้งแต่เริ่มต้นจากการวิจัยไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมไบโอเทคในสาขาต่างๆ ทั้ง อาหาร เครื่องสำอางค์ และการผลิตตัวยาใหม่ได้ในโรงงานในประเทศไทย สมการรอคอยกับกิจกรรม ThaiBIO Executive Luncheon ที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง #ร่วมตอบแทนคุณแผ่นดิน #สมาคมไทยไบโอ

งาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพไทย นำเสนอข่าวงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้อง Cage room E88 Bangkok ศ. เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาสมาคมฯ มาถึงงานแต่เข้าด้วยความกรุณา เมื่อสมาชิกและแขกผู้ทรงเกียรติทยอยมาถึงงาน ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เชิญ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ขึ้นกล่าวต้อนรับ เปิดงาน กล่าวถึงสมาคมฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา   โดยมีใจความว่า สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย หรือ สมาคม ThaiBIO ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 จากกลุ่มผู้ก่อตั้ง 7 บริษัท ประกอบด้วย ปตท, SCG, เบธาโกร, […]

1 2 3