ขอเชิญร่วมกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS, สมาชิก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด, บริษัท ไบโอม จำกัด, บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และองค์กรพันธมิตร SynBIO consortium จัดกิจกรรมThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00- 16.30 น ณ ห้อง 220 ภายในงาน Bio Asia Pacific 2022 งานแสดงผลงาน เครื่องมือเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ […]

“การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทย (Homemade Vaccine) โอกาสสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจไทย”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำบทสัมภาษณ์ คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล (Mr.Vaccine) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นักธุรกิจไทยผู้นำการพัฒนา ผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศสู่ตลาดสากล และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรและนักข่าวชื่อดัง คุณ สุทธิชัย หยุ่น (Old Journalist Never dies) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ ”วัคซีน covid-19 กับความหว้งเศรษฐกิจไทย” มานำเสนอ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ของไทยในปัจจุบันเรายังคงอยู่ท่ามกลางพายุ (Strom eye) ของการระบาดรอบๆ ประเทศของเราและทั่วโลก, การเกิดการระบาดระลอก 2 รุนแรงกว่าและรับมือยากกว่ารอบแรก, วัคซีนไทยอยู่ที่ไหน, ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเช่นไร, อะไรคือทางออกของสถาณการณ์นี้ (covid-19 crisis), อะไรคือโอกาสของประเทศไทย #ThaiBIO_Knowledge_Sharing: กิจกรรมแบ่งปัน […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงานเปิดศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics) หรือ CENMIG

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดกรสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ เกียตรติคุณ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานที่ปรึกษาสมาคม, คณาจารย์ และบุคคลากรคนสำคัญของศูนย์ CENMIG ที่มุ่งศึกษาจีโนมเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล ในโอกาสการเปิดศูนย์วิจัยฯ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ CENMIG ว่าเกิดมาจากการสั่งสมองค์ความรู้ในการทำงานด้านการวิจัย genome ของคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา และท่านยกตัวอย่างผลจากความเชี่ยวชาญของการทำวิจัย genome ของเชื้อวัณโรคในไทยที่ทำให้พบความแตกต่างของ DNA sequence ของเชื้อในแต่ละภูมิภาคที่มีการวิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์ที่เป็น host ในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ เชื้อที่พบในไทยหลายตัวไม่สามารถจัดกลุ่มเข้ากับเชื้อที่รายงานพบจากภูมิภาคอื่นได้ ข้อพิสูจน์ในเชิงการใช้ประโยชน์ข้อหนึ่ง คือ วัคซีนป้องกันเชื้อวัณโรคที่ต่างประเทศผลิตมามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคในคนไทย….น้อยกว่าที่ควร ส่งผลให้ยังคงมีปัญหาการพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยมาก นอกจากนี้เกิดจากการจัดโครงการจัดเทรนนิ่งจากคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหลายท่าน […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020 จากที่เสนอตอนที่ 1 ไปก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์จากภาคเอกชน…ซึ่งถ้ามองการสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นการเล่นฟุตบอล เอกชนจะถูกเทียบเป็นกองหน้า และในตอนที่ 2 นี้ เสนอช่วงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 หน่วยงาน คือ EECi ที่เป็นหน่วยงานต้นน้ำหรือเทียบเท่ากองหลัง BOI เป็นกองกลางตัวรับ และ ThaiFDA ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอขวดคอยสกัดกั้นฝ่ายเดียวกัน (ฮา) แต่วันนี้ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 เสวนาเรื่อง Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 เสวนาเรื่อง Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic ในงาน Thailand Lab International and BIO Asia Pacific 2020 ณ MR 220 ไบเทค บางนา เป็นที่น่าเสียดายด้วยระบบ online เกิดขัดข้องจึงไม่สามารถ on air การเสวนาครั้งนี้ซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ ยา ชีววัตถุ และวัคซีน ที่จะนำไปใช้ได้ ในอนาคต ทางสมาคมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตามสมาคมฯ นำสรุปเนื้อหาบางส่วน […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมอออกบูธ @BIO Square งาน Thailand Lab International 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) @BIO Square, Thailand Lab and Bio Asia Pacific 2020, BITEC บางนา โดย ผู้จัด บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังจัดงาน Thailand Lab International เรียกความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำด้าน BIO MEDICAL HAB ของเอเชีย พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Edition และร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดตัวงาน Bio Asia Pacific 2020 เป็นครั้งแรก ในรูปแบบ Virtual & Live เน้นงานประชุมสัมมนาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมๆไปกับการจัดกิจกรรมต่อยอดธุรกิจและการประชุมสัมมนาโดยมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมีบริษัทสมาชิกในสมาคมตบเท้าขึ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ สมาคมขอแสดงความยินดีกับ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม ฯ และ คุณ ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ในฐานะผู้บริหารจากบริษัท คีนน์ จำกัด ในโอกาสเข้ารับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น, และ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา อุปนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP และ ดร. ทิพย์นครินทร์ บุญเฟื่อง ตัวแทนองค์กร ในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ… ทั้งนี้ยังมีบริษัทในเครือของสมาชิกในสมาคม ขึ้นรับรางวัลต่างๆใน 8 สาขารางวัลอีกด้วย ติดตามเพิ่มเติม https://bangkok-today.com/web/บริษัท-คีนน์-จำกัด-คว้าร/ https://www.efinancethai.com/Laste…/LatestNewsMain.aspx… https://www.nia.or.th/NIAwards2020 ประวัติ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าโครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศ”ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดกรสมาคมฯ เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีกับคุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล จาก BGIC บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ Biopharma หนึ่งในสมาชิกสมาคม ที่นำบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด บริษัทในเครือของสมาชิก เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะผู้วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility : NBF), ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด, […]

ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าประชุมกับคณะทำงานสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พศ… และหารือแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและรายการสินค้าหรือบริการของ SME โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบด้วยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงท่แก้ไข ดังนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสรายละเอียด แก้ไขชื่อหมวด 2 เป็น “พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ (30%) ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับ สสว. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง หากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินกว่าร้อยละสิบให้ซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายนั้น ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดสินค้า/บริการที่กำหนด […]

ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตส รกกรรม” ณ ห้องประชุมกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biobased Industry)” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการศึกษาสถานภาพการวิจัย และทิศทางพัฒนาของประเทศ เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (NEW GROWTH ENGINE) ของประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งถูกคาดหวังให้เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ และสถาบันวิจัย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามปรับปรุงกฎหมายและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นสาหรับการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในประเทศ […]

1 2 3 10