สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับไบโอเทค สวทช. ในโอกาสเปิดตัว BBF – โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility) หรือ BBF ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ โรงงาน BBF นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot scale) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตรกรรม (อว.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายเพื่อใช้เร่งผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตัวโรงงานได้รับมาตรฐาน Codex GHPs และ HACCP ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยให้บริการการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และให้บริการต่อยอดการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมกับภาคเอกชน หรือ นักวิจัยที่ต้องการต่อยอด เป็นที่ทราบกันดีในนักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมชีวภาพว่า สวทช.เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่รวบรวมคนเก่งระดับหัวกะทิและงานวิจัยที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย หลายบริษัทประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัยกับทีมนักวิทยาศาสตร์จาก สวทช. และในงานเปิดตัวโรงงานในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าโครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศ”ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดกรสมาคมฯ เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีกับคุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล จาก BGIC บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ Biopharma หนึ่งในสมาชิกสมาคม ที่นำบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด บริษัทในเครือของสมาชิก เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะผู้วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility : NBF), ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด, […]

ติดตามข่าวการพัฒนาวัคซีน covid-19 ในประเทศไทย

“การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทยมีความหวังแน่นอน”สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ติดตามข่าวการพัฒนาวัคซีน… โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020   สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำข้อมูล ข่าวสาร การติดตาม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาด CoViD19 ในประเทศไทย… โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไทย นำเสนอข่าวโดย… โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid 19

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาด Covid 19 แชร์ ข้อคิดเห็นดีๆ จาก ศ.ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กับ “ข้อเท็จจริงของเชื้อ Covid 19 และ ความสำคัญของการป้องกัน”…. ข้อมูลพื้นฐานที่คนมักเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องจนทำให้บางครั้งก็ตื่นตระหนกเกินไป แต่บางส่วนกลับไม่สนใจระมัดระวังครับ 1) Covid19 นี้มีจุดเด่นคือติดง่ายและกระจายกว้างขวางครับ 2) เหตุที่กระจายมากเพราะเป็นไวรัสที่ก่ออาการไม่รุนแรงนัก คนรับเชื้อส่วนมากไม่มีอาการ จึงเดินทางไปทั่ว ไปไกล ทำให้แพร่กระจายได้ไกล และเร็วมาก (One World One Health) 3) คนที่มีอาการแล้วยืนยันแล้วว่าเป็นเเชื้อนี้มีอัตราตายเฉลี่ยประมาณ 2%กว่า เมื่อเทียบกับ Sars 10% Mers 35% นับว่าเบากว่ามากครับ ในคนอายุน้อยมักจะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่คนสูงวัยและคนมีปัญหาสุขภาพเดิมโดยเฉพาะโรคเรื้อรังทางระบบหายใจจะมีอัตราตายสูงกว่ามากครับ 4) ข้อที่น่ากลัวมาก แม้ว่าจะมีอันตรายไม่สูงนักคือการติดง่ายและกระจายได้เร็ว เผลอไม้ได้จะกระจายกว้างขวางมากเอาไม่อยู่ ลองคิดดูครับ”ว่าถ้าคนติดนับร้อยนับพันล้านคน ดูแลไม่ทัน อัตราตายที่ต่ำจะกลายเป็นตัวเลขตายที่สูงน่ากลัวตรงนี้ครับ !!!” ดังนั้นทุกคนต้องช่วยระมัดระวังไม่ให้กระจายและให้ความร่วมมือเต็มที่ครับประมาทไม้ได้เลยครับ ตอนนี้ประเทศไทยรับเต็มๆ จากจีนนับว่ามากกว่าใครอื่นทั้งหมดครับ น่าชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประทังไว้ได้ดียังไม่มีการกระจายระดับสามแต่คงชลอได้ระยะหนึ่งแล้วเข้าระยะสามช้าหน่อยครับ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเชิญชวนชมงาน Thailand Lab International 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการและนักวิจัยที่รักศาสตร์แห่งการค้นคว้า การทดลองและพัฒนาความรู้เที่ยวชมงาน Thailand Lab และ Bio investment 2019 แบ่งปัน 5 เหตุผลดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด งานThailand Lab และพบกับบูธของสมาคม#BC14 ได้ในวันที่ 25-27 กันยายนนี้ ที่ BITEC และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2562 โดยสมาคมจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจเข้ารับฟังในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ในงาน Thailand Lab /Bio Investment 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email Thaibioassociation1@gmail.com หรือที่ โทร: […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยร่วมประชุมเสนอผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาด

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ และ ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเสนอผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาดสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ โดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค เป็นเจ้าภาพโครงการสำรวจฯ พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบองวีวองส์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รักษาการ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นประธาน กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ และกล่าวเปิดงานประชุม วิทยากรในช่วงแรก คุณ ณัฐพัชร์ โหบาง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดแผนกความร่วมมือสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบธาโกร หนึ่งในบริษัทสมาชิกสมาคมไทยไบโอ รับหน้าที่รับช่วงสำรวจให้กับสมาคมฯ เข้าทำการสำรวจสัมภาษณ์ และนำเสนอผลการสำรวจความพร้อมของโรงงานต้นแบบระดับขยายขนาดในช่วง เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2561 จำนวน 10 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีความพร้อมของโรงงานต้นแบบอยู่ส่วนหนึ่ง โรงงานต้นแบบส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยและกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ […]