“การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทย (Homemade Vaccine) โอกาสสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจไทย”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำบทสัมภาษณ์ คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล (Mr.Vaccine) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นักธุรกิจไทยผู้นำการพัฒนา ผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศสู่ตลาดสากล และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรและนักข่าวชื่อดัง คุณ สุทธิชัย หยุ่น (Old Journalist Never dies) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ ”วัคซีน covid-19 กับความหว้งเศรษฐกิจไทย” มานำเสนอ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ของไทยในปัจจุบันเรายังคงอยู่ท่ามกลางพายุ (Strom eye) ของการระบาดรอบๆ ประเทศของเราและทั่วโลก, การเกิดการระบาดระลอก 2 รุนแรงกว่าและรับมือยากกว่ารอบแรก, วัคซีนไทยอยู่ที่ไหน, ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเช่นไร, อะไรคือทางออกของสถาณการณ์นี้ (covid-19 crisis), อะไรคือโอกาสของประเทศไทย #ThaiBIO_Knowledge_Sharing: กิจกรรมแบ่งปัน […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงานเปิดศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics) หรือ CENMIG

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดกรสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ เกียตรติคุณ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานที่ปรึกษาสมาคม, คณาจารย์ และบุคคลากรคนสำคัญของศูนย์ CENMIG ที่มุ่งศึกษาจีโนมเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล ในโอกาสการเปิดศูนย์วิจัยฯ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ CENMIG ว่าเกิดมาจากการสั่งสมองค์ความรู้ในการทำงานด้านการวิจัย genome ของคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา และท่านยกตัวอย่างผลจากความเชี่ยวชาญของการทำวิจัย genome ของเชื้อวัณโรคในไทยที่ทำให้พบความแตกต่างของ DNA sequence ของเชื้อในแต่ละภูมิภาคที่มีการวิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์ที่เป็น host ในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ เชื้อที่พบในไทยหลายตัวไม่สามารถจัดกลุ่มเข้ากับเชื้อที่รายงานพบจากภูมิภาคอื่นได้ ข้อพิสูจน์ในเชิงการใช้ประโยชน์ข้อหนึ่ง คือ วัคซีนป้องกันเชื้อวัณโรคที่ต่างประเทศผลิตมามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคในคนไทย….น้อยกว่าที่ควร ส่งผลให้ยังคงมีปัญหาการพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยมาก นอกจากนี้เกิดจากการจัดโครงการจัดเทรนนิ่งจากคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหลายท่าน […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ขอนำเสนอ ข้อมูลความรู้ใน ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 จากเสวนาเรื่อง… Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic… ในงาน Thailand Lab international and BIO Asia Pacific 2020 จากที่เสนอตอนที่ 1 ไปก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์จากภาคเอกชน…ซึ่งถ้ามองการสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นการเล่นฟุตบอล เอกชนจะถูกเทียบเป็นกองหน้า และในตอนที่ 2 นี้ เสนอช่วงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 หน่วยงาน คือ EECi ที่เป็นหน่วยงานต้นน้ำหรือเทียบเท่ากองหลัง BOI เป็นกองกลางตัวรับ และ ThaiFDA ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอขวดคอยสกัดกั้นฝ่ายเดียวกัน (ฮา) แต่วันนี้ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 เสวนาเรื่อง Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 3/2563 เสวนาเรื่อง Investment opportunities of Medical Industry and Future Trend of Biopharma business in Thailand from COVID-19 Pandemic ในงาน Thailand Lab International and BIO Asia Pacific 2020 ณ MR 220 ไบเทค บางนา เป็นที่น่าเสียดายด้วยระบบ online เกิดขัดข้องจึงไม่สามารถ on air การเสวนาครั้งนี้ซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ ยา ชีววัตถุ และวัคซีน ที่จะนำไปใช้ได้ ในอนาคต ทางสมาคมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตามสมาคมฯ นำสรุปเนื้อหาบางส่วน […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมอออกบูธ @BIO Square งาน Thailand Lab International 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) @BIO Square, Thailand Lab and Bio Asia Pacific 2020, BITEC บางนา โดย ผู้จัด บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังจัดงาน Thailand Lab International เรียกความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำด้าน BIO MEDICAL HAB ของเอเชีย พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Edition และร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดตัวงาน Bio Asia Pacific 2020 เป็นครั้งแรก ในรูปแบบ Virtual & Live เน้นงานประชุมสัมมนาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมๆไปกับการจัดกิจกรรมต่อยอดธุรกิจและการประชุมสัมมนาโดยมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ […]

ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าประชุมกับคณะทำงานสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พศ… และหารือแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและรายการสินค้าหรือบริการของ SME โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบด้วยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงท่แก้ไข ดังนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสรายละเอียด แก้ไขชื่อหมวด 2 เป็น “พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ (30%) ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับ สสว. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง หากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินกว่าร้อยละสิบให้ซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายนั้น ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดสินค้า/บริการที่กำหนด […]

ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตส รกกรรม” ณ ห้องประชุมกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biobased Industry)” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการศึกษาสถานภาพการวิจัย และทิศทางพัฒนาของประเทศ เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (NEW GROWTH ENGINE) ของประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งถูกคาดหวังให้เป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ และสถาบันวิจัย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามปรับปรุงกฎหมายและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นสาหรับการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในประเทศ […]

กิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest นำสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เปิดเส้นทางทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากหน่วยบริหารจัดการทุน’ ณ ห้องหว้ากอ 1 สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ดร. วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสุขภาพ อาทิ คุณ วิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด, คุณ เชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, นพ .ไววุฒิ ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด, คุณ มารุต บูรณะเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไบโอ เจนเทค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด, ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด, ดร. ขนิษฐา จริยาชวลิต นักวิจัยอาวุโสบริษัท […]

ตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้ารับฟ้งข้อมูลทุนวิจัย ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช. )

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำโดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ จากบริษัท คีนน์ ในฐานะนายกสมาคม, น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว จากบริษัท เบธาโกร, คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล จากบริษัท ไบโอเนท เอเชีย, คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล จากบริษัท ไบโอเจเนเทค, คุณวงศ์วริศ พาณิชธนานนท์ จากบริษัท เกร็ทเทอร์ฟาร์มา พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. หรือ PMUC) เพื่อ สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานบริหารจัดการทุน สรุปประเด็นเนื้อหาจากการเข้าหารือที่อาจมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ มาแบ่งปัน PMU / Program Management Unit เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน […]

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมร่วมประชุมเชิงวิชาการกับศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ผ่าน Teleconference ในหัวข้อ “แนวทางการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 เมษายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมประชุมเชิงวิชาการกับศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ผ่าน Teleconference ในหัวข้อ “แนวทางการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมมีข้อแนะนำการปฏิบัติ ทั้งเรื่องการรักษาสุขอนามัย และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ประชาชนต้องมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเช่น การสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงบนที่สาธารณะ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับการพ่นทำความสะอาด บนผิวหนัง ฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของชนิดของสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ลักษณะที่จะนำไปใชั ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับนวัตกรรมที่ยังไม่มีการรับรอง สำนักงานการวิจัยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019   สมาคมฯ นำข้อคิดเห็นของ ดร.วสันต์ นายกสมาคมฯ ในเรื่องสารทำความสะอาดฉีดพ่นจากที่ประชุมมาร่วมแบ่งปันในกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing Online…กิจกรรมรูปแบบใหม่ ติดตามจาก VDO clip ด้านล่าง […]

1 2 3 10