สมาคมร่วมจัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (สอทช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน (Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I) ครั้งที่ 2/2561 ในงานนี้ ทางสมาคมได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานการเสนอผลงาน เจราจับคู่ธุรกิจต่อผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 11 […]

Bio Startup หลักสูตรสำหรับผู้สนใจสร้างธุรกิจไบโอ (Bio Business )

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย NSTDA Academy จัดหลักสูตร Bio Startup สำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจไบโอ (Bio business) ธุรกิจที่ถูกจับตามองและเป็นความหวังของนักลงทุน ธุรกิจที่เป็นกระแสความแรงสร้าง Bioeconomy ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมี Potential สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น Bioeconomy  สมาคมไทยไบโอขอเชิญสมัครร่วมหลักสูตร Bio Startup สำหรับคนรุ่นใหม่ ยุค Game changing ผู้นำที่สนใจต่อยอด หรือขยายไลน์ธุรกิจ ต้องการตลาดใหม่ด้านไบโอเทคโนโลยี (New S Curve) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0  Bio Startup เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ Course contains 2 Modules  1 : Biotechnology   […]

ขอเชิญผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 4 (1/2561) (Promoting l with I )

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ (TCELS) และหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(TRF), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(ARDA), ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ (CEMB) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC) ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตสินค้านวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (1 / 2561) (Promoting life science innovation with investment IV) ใน 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรม พูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นภายในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพานิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1.ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน 2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 3. มีการสนับสนุน […]

งานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2”

31 มกราคม 2561 สมาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2” Life Sciences Innovation with Investment Year 2 หรือ“Promoting I with I” กับ 4 หน่วยงานจากภาครัฐ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน)(TCELS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2561 ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกันเป็นปีที่ 2 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม Pitching การนำเสนอแผนธุรกิจ จับคู่ทางธุรกิจ ในปีนี้ปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนา […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ร่วมงาน The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ร่วมงาน The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017) ผู้ลงทะเบียนเข้างาน ประชุมวิชาการประจำปี TSB 2017 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 แวะทักทายกันทีสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ได้ที่บูธ 14 ค่ะ   แปะ link ตารางสัมมนาสำหรับผู้สนใจศึกษาหัวข้อสัมมนาก่อนเข้าฟังจะได้ไม่พลาดเรื่องที่ท่านอาจสนใจ http://tsb2017.thaibiotec.org/program_schedules.php

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 3 (Promoting life science innovation with investment III)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ (TCELS) และหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(TRF), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(ARDA), ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ (CEMB) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC) ขอเชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 3 (Promoting life science innovation with investment III) Promoting i with i-III ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ EH 101-102, BITEC, Thailand : ซึ่งครั้งนี้จะจัดที่ BITEC บางนา ในงาน Thailand Lab 2017 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นภายในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพานิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1.ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน 2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 3. มีการสนับสนุน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017

สมาคมไทยไบโอแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) และ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกันจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด http://www.greenworldmedia.co.th/ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมน-6/ Links ลงทะเบียนออนไลน์ : http://www.greenworldmedia.co.th/register.php?re=lab-20072017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Technology Transfer and Knowledge Sharing Rules”

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตัวแทนสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Technology Transfer and Knowleage Sharing Rules” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลมซึ่งจัดโดย หน่วยงานพันธมิตร ที่มีศักยภาพสูงอย่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS โดยงานนี้ ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยวันนี้ได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น อาทิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร, และ สัญญา เป็นต้น เก็บสไลด์ภาพเกร็ดความรู้เล็กน้อยเป็นภาพนำมาฝากกันค่ะ    

Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017

?จบลงไปอีกครั้งพร้อมความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากมาย?กับโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017 งานประชุมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยศูนย์ควา มเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการสัมมนา Pitching และ Business matching ภายในงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิก ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ […]

เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2

เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2 Promoting life science innovation with investment II (Promoting i with i) วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Sapphire 1-2 โรงแรม Novotel ประตูน้ำ กทม. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย Seminar session, Business pitching (ประกาศรายชื่อโครงการที่จะขึ้นpitching ประมาณปลาย เดือนเมษายน) และ Business matching เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการลงทุนและเพื่อแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือผลักดันให้เกิดจากใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้ในลำดับต่อๆ ไป กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (investor)และ นักลงทุน (venture capital) ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน 2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย […]

1 2 3