ขอเชิญร่วมกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS, สมาชิก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด, บริษัท ไบโอม จำกัด, บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และองค์กรพันธมิตร SynBIO consortium จัดกิจกรรมThaiBIO Knowledge Sharing 2/2565 กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อเรื่อง Synthetic Biology: Biotechnology for Future of Thai Bio Industries ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00- 16.30 น ณ ห้อง 220 ภายในงาน Bio Asia Pacific 2022 งานแสดงผลงาน เครื่องมือเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 3 จัดโดย TCELS และ Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด หนึ่งในสมาชิกสมาคมฯ, และ ครั้งแรกกับงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ในวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ EH 102 – EH 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สมาคมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาโดยลงทะเบียนผ่านQR code และเยี่ยมชมบูธ สมาคมที่ ฺBooth No.2Q13  โดยลงทะเบียนรับบัตรเข้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ https://www.smconvention.com/thailandlab?ref=TLAB309

ตารางงานประชุมสัมมนาที่น่าสนใจกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.smconvention.com/ หรือ scan code

รายละเอียดของงานกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.thailandlab.com | https://bioasiapacific.com