โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Technology Transfer and Knowledge Sharing Rules”

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตัวแทนสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Technology Transfer and Knowleage Sharing Rules” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลมซึ่งจัดโดย หน่วยงานพันธมิตร
ที่มีศักยภาพสูงอย่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS
โดยงานนี้ ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยวันนี้ได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น อาทิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร, และ สัญญา เป็นต้น

เก็บสไลด์ภาพเกร็ดความรู้เล็กน้อยเป็นภาพนำมาฝากกันค่ะ