ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017

สมาคมไทยไบโอแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) และ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกันจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
http://www.greenworldmedia.co.th/ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมน-6/

Links ลงทะเบียนออนไลน์ : http://www.greenworldmedia.co.th/register.php?re=lab-20072017