สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ร่วมงาน The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ร่วมงาน The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)

ผู้ลงทะเบียนเข้างาน ประชุมวิชาการประจำปี TSB 2017 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
แวะทักทายกันทีสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ได้ที่บูธ 14 ค่ะ

 


แปะ link ตารางสัมมนาสำหรับผู้สนใจศึกษาหัวข้อสัมมนาก่อนเข้าฟังจะได้ไม่พลาดเรื่องที่ท่านอาจสนใจ
http://tsb2017.thaibiotec.org/program_schedules.php