สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงงานประชุมสัมมนา Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy

ผู้แทน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ballroom A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดย มี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ด้านเกษตร อาหาร และสมุนไพรของไทย การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชมกับการทำงานอย่างเข้มแข็งของ วว. มาเป็นปีที่ 55 และเป้าหมายที่เพื่อสร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของประเทศและให้ วว. หาจุดแข็งของตนเองเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อันได้แก่
1. การบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ด้วยนวัตกรรมไปสู่ตลาดโลกด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สัมมนาที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ วว. และพันธมิตร ในด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นครัวโลก
2. นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการอุตสาหกรรม เพื่อแสดงศักยภาพในแต่ละสาขาของ วว.
3. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจ โดยมีการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทาง และสนับสนุนการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการ
4. การเปิดตัว 3 ผลงานวิจัย และบริการใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ได้แก่ ๑)บริการทดสอบการแพ้/การระคายเคืองเครื่องสำอางตามมาตรฐาน OECD Guideline แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อใช้ในการประเมินความปลอดภัยจาก สารเคมี สารสกัด เวชภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ และส่งออก ๒)แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด ผลิตจากสมุนไพร มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง ช่วยลดความซ้ำซ้อนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ๓)นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบก สรรพคุณกระตุ้นการเจริญเซลล์ผิวหนัง ช่วยสร้างคอลลาเจน ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้มากกว่า 5 เท่า และช่วยต้านอนุมูลอิสระ

ในงานนี้พบว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของวว. มาเนิ่นนานคือการเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือส่งออก และในปัจจุบัน วว. ยังคงรักษามาตรฐาน และพัฒนาขยายขอบข่ายของการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าตามความต้องการในตลาดหรืออนาคต และจะได้ครอบคลุมสินค้านวัตกรรมได้อีกต่อไป