สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

และเข้าฟัง สัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning” 

“การมองอนาคต หรือ Foresight เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI ของไทยแห่งนี้ อยู่ภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ national innovation agency thailand (NIA) เป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของประเทศ 

โดยมียุทธศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้

1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง

2. ระบุแนวโน้มอนาคตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางนวัตกรรม

ผู้สนใจติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของสถาบัน IFI เพิ่มเติมได้ที่

IFI – Innovation Foresight Institute