ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) สอบถามประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์การก่อตั้ง และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรอาหาร พลังงาน การแพทย์ ให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้นายกสมาคมได้พูดถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกับ TCELS ตั้งแต่ปี 2560 กิจกรรม Promoting life science innovation with investment (I with I) ที่เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ต้องการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และ การจับคู่ธุรกิจ ถึงปัจจุบัน และ กิจกรรม ที่กำลังวางแผนงานร่วมกันกับอีกหลายองค์กร กับการสร้างหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจ ข้อมูลสนับสนุน และ โอกาสทางธุรกิจไบโอเทคให้กับขุนพลนักธุรกิจในการสร้างอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ในประเทศไทย