กิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest และ Knowledge Sharing ครั้งที่ 2/2562

จบไปอีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระอันเป็นประโยชน์ สร้างความเข้าใจระหว่างความต้องการ และการสนับสนุน ทั้งในฝ่าย innovation- facilitators และ investors

ที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ได้พาสมาชิกสมาคม และ สมาชิกจากสภาอุตสาหกรรมกลุ่ม Biotechnology พันธมิตร จากภาคส่วนเอกชน นักลงทุน ไปเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC แหล่งสร้างศักยภาพผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการนำไปใช้งานได้จริงกับภาคธุรกิจ ชมงานวิจัยจากห้องปฎิบัติการสู่การผลิต และทดลองใช้งานในช่วงเช้า และ ช่วงบ่ายรับฟังสิทธิประโยชน์ ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) จาก สวทช. ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ Mega project ของรัฐบาลที่ริเริ่มจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนากระบวนการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะเยี่ยมชมจากสมาคมไทยไบโอ รวมตัวกันตั้งแต่เช้าที่ศูนย์นวัตกรรมคีนน์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งเป็นที่ตั้งสมาคมในปัจจุบันเพื่อร่วมคณะเดินทางไป วังจันทร์วัลเลย์ พื้นที่กว่า 3,500 ไร่ ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป้าหมายของการพัฒนาภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะแรกโดยการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา เป็นต้นอบบเพื่อใช้รองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

เมื่อถึงสถาบันวิทยสิริเมธี ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ตัวแทน VISTEC กล่าวต้อนรับ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมว่า ด้วยสมาคมมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไบโอเทค ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือไม่เป็นสมาชิกแต่มีความสนใจ ได้เข้าถึงความรู้และวิทยการ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไบโอเทคของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง และครั้งนี้ทางสมาคมเล็งเห็นว่า VISTEC เป็นสถาบันที่มีเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าทั้งในไทยและระดับโลกจึงมีความสนใจ และนำมาซึ่งกิจกรรมในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณ VISTEC และ ดร.ยุทธนา สุวรรณโชติ ตัวแทนจาก ปตท ที่เข้ามาร่วมเป็น อุปนายก กรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ให้อนุญาตสมาคมเข้าเยี่ยมชมวิทยการในครั้งนี้ โดยทาง ดร.ยุทธนา ซึ่งอยู่ในส่วนสถาบันนวัตกรรม ปตท ได้ขึ้นกล่าวว่า สถาบันนวัตกรรม ปตท เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกลุ่มบริษัทในเครือปตท. โดยเฉพาะ ซึ่งที่สถาบันเองก็ได้เข้ามาร่วมงานวิจัยด้านพลังงานกับ VISTEC ด้วยเช่นกัน โดย VISTEC เปิดให้ภาคอุตสาหกรรมทุกบริษัทได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อการต่อยอด และการนำไปใช้ ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทในกลุ่ม ปตท ซึ่งผู้ก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรม และประเทศไทย

(VICTEC: เป็นสถาบันการอุดมศึกษาในระดับปริญาโทและเอก ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท และ พันธมิตร มุ่งเน้นที่จะให้สถาบันนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ให้กับประเทศไทย นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และจะมีทุนให้ตลอดการศึกษาหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว ด้านแผนการสอนเปิด 4 สำนักวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.vistec.ac.th/about/vision.php 🙂 โปรดติดตามสาระความรู้ จากการเยี่ยมชมVISTEC และรับฟังโครงการ EECi ในข่าวสารสมาคม ทาง FB page และ เวปไซต์ ในตอนต่อไป