สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจกับ BioNet Asia และ 9 หน่วยงาน ในการลงนามความร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ij;,dy[

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับคุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด และ อีก 10 หน่วยงานไทยในการลงนามความร่วมผนึกกำลังเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

วันที่ 28 ก.พ. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ร่วมกับผู้แทน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
VDO แถลง : https://youtu.be/CPZldDGfkoU