ติดตามข่าวการพัฒนาวัคซีน covid-19 ในประเทศไทย

“การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทยมีความหวังแน่นอน”สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ติดตามข่าวการพัฒนาวัคซีน…

โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020

 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำข้อมูล ข่าวสาร การติดตาม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาด CoViD19 ในประเทศไทย…

โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไทย นำเสนอข่าวโดย…

โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) แชร์สกู๊ปข่าว ความพร้อมและความคืบหน้าการผลิตวัคซีนโควิด19 ของไทย…

โพสต์โดย Thai Association for Biotech Industries : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020