กิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest นำสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เปิดเส้นทางทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากหน่วยบริหารจัดการทุน’ ณ ห้องหว้ากอ 1 สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ดร. วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสุขภาพ อาทิ คุณ วิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด, คุณ เชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, นพ
.ไววุฒิ ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด, คุณ มารุต บูรณะเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไบโอ เจนเทค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด, ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด, ดร. ขนิษฐา จริยาชวลิต นักวิจัยอาวุโสบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณทัศนียา สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 หน่วยงานสายตรงที่ดูแลและบริหารจัดการทุนวิจัยครอบคลุมด้านการแพทย์ของประเทศ 3 ท่าน: ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ประธานอนุกรรมการการแพทย์หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU), ผศ.ดร. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), และ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มานำให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามด้วยบรรยากาศอบอุ่น
สมาคมฯ ขอนำภาพบรรยากาศและข้อสรุปจากที่ประชุมมาร่วมแบ่งปัน …

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่ขบวนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล ความพิเศษของทุนนี้คือจะมอบให้กับผู้ทำวิจัยทั้งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้โดยตรง แต่ข้อกำหนดหลักคือผลงานนั้น (Prototye) จะต้องมีเอกชนร่วมในแผนพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์หรือมีแผนการตลาดชัดเจน โดยทุนนี้จะไม่กำหนดขนาดขั้นต่ำหรือสูงสุดของจำนวนเงิน และเน้นปิดช่องว่าง (Gap) การวิจัยได้ รวมไปถึงการพัฒนาขั้นตอนการผลิต (Up scale) การทดสอบทางคลีนิค (Clinical trial) ซึ่งมักจะใช้ทุนวิจัยสูงๆ ด้วย ขอบเขตการให้ทุนวิจัยของแต่ละหน่วยจะแบ่งกันชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา กฎกติกา และกลไกการรับทุนที่เป็นแบบแผนมาตรฐานระบุ

ชัดเจน รายละเอียดติดตามจากรูปสไลด์ และ ข้อมูลหน่วยจัดการบริหารทุนเบื้องต้นติดตามที่ https://www.facebook.com/groups/425913634864182/permalink/788852505236958/
ติดตามข่าว สมัครขอรับทุนหาข้อมูลได้ที่