ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าโครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศ”ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดกรสมาคมฯ เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีกับคุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล จาก BGIC บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ Biopharma หนึ่งในสมาชิกสมาคม ที่นำบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด บริษัทในเครือของสมาชิก เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
โครงการพัฒนายาชีววัตถุของประเทศนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะผู้วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility : NBF), ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด, และ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของไทย ให้เพิ่มขีดความสามารถ มีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เป็นการลดการนำเข้าและลดการพึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงานและร่วมการแถลงข่าว
และ session เสวนาหัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ และความมั่นคงทางยาของประเทศ” ดำเนินรายการโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย Co-chair of APAC LSIF
โครงการนี้มีการร่วมลงนามตั้งแต่ปี 2560 และดำเนินงานโครงการในระยะ 3 ปีแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเบื้องต้นในการสร้างความร่วมมือกันของเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้งานวิจัย/เทคโนโลยี facilities และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ เกิดขึ้นด้วยการทำงานในลักษณะเครือข่าย (consortiums)
การทำงานลักษณะนี้สามารถทำได้จริงจากความร่วมมือร่วมใจกันตามคอนเซ็ปท์ รวมไทยสร้างชาติ ของผู้ดำเนินการและผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและหน่วยงานสนับสนุน
ในโอกาสนี้ทางสมาคมและผู้ประกอบการได้มอบกระเช้าที่ละลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงฯ และ ดร. นเรศ ดำรงค์ชัย อดีตผู้อำนวยการTCELS ในโอกาสเกษียณอายุและสิ้นสุดดวาระ
ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติม
+5
112
จำนวนคนที่เข้าถึง
17
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
คุณ และอีก 1 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์