สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมีบริษัทสมาชิกในสมาคมตบเท้าขึ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ สมาคมขอแสดงความยินดีกับ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม ฯ และ คุณ ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ในฐานะผู้บริหารจากบริษัท คีนน์ จำกัด ในโอกาสเข้ารับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น, และ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา อุปนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP และ ดร. ทิพย์นครินทร์ บุญเฟื่อง ตัวแทนองค์กร
ในโอกาสเข้ารับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ…
ทั้งนี้ยังมีบริษัทในเครือของสมาชิกในสมาคม ขึ้นรับรางวัลต่างๆใน 8 สาขารางวัลอีกด้วย ติดตามเพิ่มเติม
ประวัติ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทรงได้มีพระราชดำรัสแสดงถึงความเป็นนวัตกรรมของ “โครงการแกล้งดิน” ที่ประสบผลสำเร็จและทั้งนี้ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ทำเป็นตำรา คือ “คู่มือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร” สำหรับที่จะใช้พัฒนาพื้นที่ดินอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาของพสกนิกรได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 ให้ วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ”