“การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของไทย (Homemade Vaccine) โอกาสสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจไทย”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำบทสัมภาษณ์ คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล (Mr.Vaccine) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นักธุรกิจไทยผู้นำการพัฒนา ผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศสู่ตลาดสากล และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรและนักข่าวชื่อดัง คุณ สุทธิชัย หยุ่น (Old Journalist Never dies) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ ”วัคซีน covid-19 กับความหว้งเศรษฐกิจไทย” มานำเสนอ
สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ของไทยในปัจจุบันเรายังคงอยู่ท่ามกลางพายุ (Strom eye) ของการระบาดรอบๆ ประเทศของเราและทั่วโลก, การเกิดการระบาดระลอก 2 รุนแรงกว่าและรับมือยากกว่ารอบแรก, วัคซีนไทยอยู่ที่ไหน, ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นเช่นไร, อะไรคือทางออกของสถาณการณ์นี้ (covid-19 crisis), อะไรคือโอกาสของประเทศไทย
#ThaiBIO_Knowledge_Sharing: กิจกรรมแบ่งปัน ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
Highlight : พบคำตอบของคำถามต่างๆ และ ข่าวดีที่ต้องแชร์
#Mr.Vaccine: ทำไมคุณสุทธิชัยเรียกคุณวิทูรย์ว่า Mr.Vaccine ?
#Health_Security: ทำไมหนัง Hollywood เกี่ยวกับโรคระบาดหลายเรื่องจึงจบที่การค้นพบวัคซีน ?
#Most_updated_Vaccine: ประเทศไทยเราจะมีวัคซีนเมื่อไร?
#K-Shape_economy: สัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน?
#Business_scenario: แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ Best, Mid and Worst case-scenarios
#Covid_variation: มีวัคซีนแล้วการกลายพันธุ์ของโควิด ต้องกลัวไหม ?
#DNA_Vaccine Technology Platform: การสร้างศักยภาพในการผลิตวัคซีนขึ้นภายในประเทศสร้างความมั่นคงของประเทศได้อย่างไร ?
#GCI_Thailand: ฟื้นตัวดีที่สุดในโลกลำดับ11 #คนไทยการด์อย่าตก #อสม.เหนียวแน่น #ภาครัฐเข้มแข็ง
#Asian_century: โอกาสที่เหนือกว่าของประเทศไทยในหลัง Covid-19 Crisis