สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงาน “PTT Group Tech & Innovation Day”

🍀วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 🍀 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมงาน “PTT Group Tech & Innovation Day” ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดง นวัตกรรมแห่งอนาคตและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าสนใจจากบริษัทในเครือ ปตท. ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทนเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตดังที่ ปตท. ทุ่มเทเพื่อเป็นผู้ผลิตพลังงานให้กับประเทศมาตลอด, ⛅️เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ได้จริงเพื่อมุ่งสู่ Net zero ในปี 2050 ตามเป้าหมายของบริษัทและการประกาศจุดยืนของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในงาน ประชุม COP27, 🚠เทคโนโลยียานยนต์ EV, IA, ระบบ logisticsและการติดตาม,
🧬นวัตกรรมด้านอาหาร การแพทย์ และสุขภาพจากบริษัทลูกด้านชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) ในเครือ เช่น INOBIC, NRPT ที่สร้างสรรค์ผลงานสินค้าแห่งอนาคตเพียงเพื่อให้คนไทยก้าวสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม นอกจากความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังมีการแสดงตัวอย่างสินค้า และบริการใหม่ๆ จากบริษัทในเครือ ปตท. จัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสที่บูธได้อย่างสร้างสรรค์
📌นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดเวที Tech talk ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั้งในไทยและต่างประเทศ มาพูดให้ความรู้ด้าน innovation เทร็นเทคโนโลยี นวัตกรรม แห่งอนาคตโอกาสของ Startup ในประเทศไทย กระตุ้นพลังแห่งการทำงานที่สร้างสรรค์ ได้แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ core เทคโนโลยี ของ ปตท เดิม กิจกรรมสุดท้าย 📌ในเวที “Pitching Desk” ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ของกลุ่ม ปตท. กว่า 30 แบรนด์ เพื่อเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันโดยปตท เปิดโอกาสสร้างความร่วมมือกับ partnerในประเทศไทยในงานนี้ด้วย
🙏ขอขอบพระคุณ ดร.ยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. อดีตกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ดร.สมนึก จรูญจิตรเสถียร ผู้จัดการฝ่ายแผนกกลยุทธ์และบริการนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรม ปตท. กรรมการสมาคมฯ ผู้แทนบริษัท คนปัจจุบัน กรุณานำชมพื้นที่บริเวณงาน
📣งานนิทรรศการครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
นี้โดยเสวนาในหัวข้องานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ🔎 จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ 📌📌สถาบันนวัตกรรม ปตท. และสมาคมฯ ขอเชิญผู้สนใจเกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมชมงานโดยลงทะเบียนเพื่อรับ QR code เข้าร่วมงานได้ที่
📣📣ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะเนื่องจากข้อจำกัดของที่จอดรถโดยทาง ปตท. ได้จัดเตรียม shuttle bus รับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT จตุจักรถึงบริเวณแสดงงานไว้ให้ค่ะ
ข่าวเพิ่มเติม https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0…/