สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เชิญชวนเที่ยวงาน Thailand Local BCG Plus โดยกระทรวงพาณิชย์ สำหรับคนรักษ์โลก และ สนใจอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green (BCG)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ของสินค้า Local BCG Plus..แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจในเครือ KEEEN biotech group จากแรงบันดาลใจเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม (Green) สู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ (BIO) ผ่านเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพ (H igh efficacy) และมาตรฐาน เพื่อย่อยสลายขยะ (Weste) ให้กลับมาเป็นสารตั้งต้นในระบบการสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิตต่อไป (Circular) พร้อมเผยเคล็ดลับการเป็นผู้นำสินค้า BGC plus ของผู้บริโภคปัจจุบัน
งานนี้จัดที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
#อุดหนุนสินค้าไทย เศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย #BCGeconomy
ฟังเสวนาฉบับเต็มได้ที่