สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ขอนำภาพบรรยากาศ เอกสาร และ LIVE กิจกรรม น่าสนใจภายในงาน TRIUP FAIR 2023 มานำเสนอ

งาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP FAIR 2023” จัดขึ้นที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต้องการผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม การจับคู่ธุรกิจแล้ว ภายในงานผู้จัดได้รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตงานวิจัย ผู้ให้ทุน องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุน พูดได้ว่างานครั้งนี้ สวสก. เชิญเพื่อนหน่วยงานร่วมกระทรวง เช่น NSTDA, NIA, TCELS, PMU และ ข้ามกระทรวง เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. (ARDA) จากกระทรวงเกษตรฯ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), กรมส่งเสริมการส่งออก (DH IPT) จากกระทรวงพานิชย์ และธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมาตั้งจัดบูธได้อย่างครบถ้วน แถมจัดแบ่งเป็นโซนและทำ directory ไว้เป็นอย่างดีให้เดินหากันได้ง่าย ข้อมูลติดต่อครบถ้วนมีประโยชน์กับผู้สนใจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นตัวนักวิจัยเองต้องการ spin off หรือ ผู้ประกอบการต้องการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเข้าสู่การอุตสาหกรรมและการพานิชย์ มางานเดียวครบ
📌ดาวโหลดเอกสาร
📍ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การยกระดับสุขภาพคนไทยและอุตสาหกรรมการแพทย์” โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ที่: https://shorturl.asia/KFYQP
📍ผลงานวิจัยและนวัตกรรม Net Zero Emission ได้ที่: https://www.triupfair.net/assets/files/file-3-4.pdf…
📌ร่วมฟังการเสวนา
TRIUP Fair 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566
GROW YOUR BUSINESS WITH RESEARCH & INNOVATION
(LIVE2)“การเข้าถึงเงินทุนสำหรับ SMEเพื่อพัฒนานวัตกรรม” ได้ที่ https://fb.watch/m9ZY-W0eyf/
งาน TRIUP FAIR จะจัดขึ้นทุกปี ปีละครั้ง ปีหน้าท่านผู้สนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพคอยติดตามกันได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมได้ที่ www.tsri.or.th
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "I TISI INDUSTRIAL INSTITUTE THAI STANDARDS TRIUP"
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ