นายกสมาคมThaiBIO เป็นวิทยากรหัวข้อ “Navigating the Complexity of Biotechnology Licensing” ในงาน LES Thailand

วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2567
ดร.วสันต์ อริยพุทรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO Association) รับเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์หัวข้อ “Navigating the Complexity of Biotechnology Licensing” ในงาน LES Thailand “Cutting-Edge Strategies for Global IP Licensing – Supporting Global Trends in IP”“
งานนี้เป็นงานประชุมวิชาการของสมาคมกฏหมายระหว่างประเทศของ Licensing Executive Society International (LES I)โดยในปีนี้สมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) – Licensing Executives Society (Thailand) เป็นเจ้าภาพ
สมาคมฯ นำภาพบรรยากาศ และประเด็นน่าสนใจจากการแชร์ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (IP management) ในอุตสาหกรรมไบโอเทคของท่านนายกสมาคมฯ มาแบ่งปัน
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่า รักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์หรือสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่เราเป็นผู้คิดค้น โดยดร.วสันต์ แบ่งให้เห็นคุณค่าของสินค้าให้เห็นเป็น 2 ฝั่ง Scientific value และ Artistic value
ขณะที่ทรัพย์สินทางปัญญามีหลายแบบ เช่น สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, และอื่นๆ โดยสินค้าเทคโนโลยีหนึ่งๆ อาจมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลไกในระบบทรัพย์สินทางปัญญาหลายกลไกและไม่ใช่ทุกสินค้าที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ การพิจารณาเพื่อใช้กลไกแบบไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่ทำธุรกิจ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมุมของ คีนน์ โดยทั่วไปมี 4 เรื่อง คือ การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา (Creation) การประเมิณคุณค่าและการพัฒนา (Evaluation) การติดตามและการบังคับใช้สิทธิ (Protection) การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ (Exploitation)
โดยที่การใช้งานคุ้มครองจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหากผลสุดท้ายแผนการจัดการ IP ไม่ตอบโจทย์การใช้งานการเพิ่มมูลค่าและป้องกันตลาดให้วางแผนปรับกลยุทธ์หรือวิธีการจัดการใหม่โดยอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และปรับแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
https://www.facebook.com/photo?fbid=789714263191699&set=pcb.789716046524854