สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยร่วมงานประชุม Synbio consortium 2023

ดรใพิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงาน ประชุม Synbio consortium 2023 “เวทีการประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทั้งจากภาครัฐฯ ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
สมาคมนำภาพบรรยากาศในงาน และ เทปบันทึกงานประชุม Synbio consortium 2023   มานำเสนอค่ะ
รับชมคลิ้ก