ขอเชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 3 (Promoting life science innovation with investment III)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ (TCELS) และหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(TRF), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(ARDA), ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ (CEMB) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 3 (Promoting life science innovation with investment III) Promoting i with i-III ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ EH 101-102, BITEC, Thailand : ซึ่งครั้งนี้จะจัดที่ BITEC บางนา ในงาน Thailand Lab 2017 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นภายในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพานิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

1.ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน
2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
3. มีการสนับสนุน Translational Research Fund. จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แก่โครงการที่ผู้ประกอบการมีความสนใจจะร่วมลงทุน
4. เกิดการทำ Licensing agreement ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อไปสู่การเปิดผลิตภัณ์ (product line) ใหม่ๆ ของบริษัท หรือได้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยแก้ไขข้อบกพร่องหรือลดต้นทุนการผลิต
5. พบปะบริษัทผู้ประกอบการทางไบโอเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาคู่ค้า หรือพันธมิตร

สมาคมฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา รับข้อมูลทางธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวัน เวลา ดังกล่าว

นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าชมงาน Thailand lab 2017 ซึ่งเป็นงาน B to B แสดงสินค้าและงานประชุม ด้าน Laboratory และ Biotechnology ขนาดใหญ่ทีท่านอาจจะหาสินค้า บริการ หรือบริษัทร่วมค้า และสามารถเข้าฟังสัมนาหาความรู้จากห้องคอนเวนชั่นต่างๆที่ท่านลงทะเบียนแล้วได้อีกด้วย

ท่านสามารถมาทำความรู้จักสมาคมฯ ที่บูธสมาคม บูธ C12

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfls1D_iSXlpRBuXVySsqh0YCdYH9WQ1cI2T8C3BHgsWoz1ig/viewform