สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของประชาชาติธุรกิจ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของสื่อใหญ่ ประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (Keynote speech) แสดงปาฐกถา ในห้วข้อ “ผู้กำหนดเกมใหม่ เปลี่ยนอนาคต”
….ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งโลกธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กำหนดเกมส์ เราจะไม่เป็นผู้ตาม มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเป็นความจริงที่นำมาคิด

– เทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรม นวัตกรรมทำให้เกิดจุดเด่น คุณค่าที่แตกต่าง Value driven

– ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคกำหนด Demand ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม

– สร้าง New Frontier ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากสังคมที่ตนอยู่ สังคมจะไม่มีการตกงาน

– Urbanization สร้างเมืองใหญ่ City State เพิ่มขึ้น (เหมือนจีน) โดยพัฒนา province ให้เป็น city ให้ได้ สร้างจังหวัดเมืองรอง ให้เป็นเมืองใหญ่ให้ได้มากขึ้น จะทำให้รายได้แต่ละจังหวัดก็จะกระจายออกไป ทำให้เกิดปรากฏการณ์ “รวยกระจาย”

– ต้องทำให้เกิด “Country of StartUp หรือ SME” นวัตกรรมและธุรกิจบริการใหม่ๆ เกิดจากคนตัวเล็กๆ มากมาย

ปัจจัยสำคัญที่ให้คนไทยทุกคนจำและใช้ในการสร้างให้ประเทศไทยให้มั่นคงเติบโต

1. เราต้องมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
2. จะทำงานอะไรต้องมีใจมุ่งมั่น ใจสู้ และมีสติ
3. คนไทยต้องเชื่อใจกัน อย่าขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
*******************

ขณะที่ รมอ. อุตตม เสวนายน บรรยายพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรมกับเกมส์ธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปการทำงานเชิงรุกของทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ กับอุตสาหกรรมที่เน้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (STI) วิทยาการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย (Zero waste, Refinery) ตั้งแต่เครื่องจักรจนถึงสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า การกระจายรายได้ และการเตรียมการเพื่อมุ่งสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) หรือ bio industries ในประเทศไทย กับการจัดทำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ( Industrial Transformation Center, ITC) ที่จะให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และ ทำ business matching กว่า 20 แห่ง