สมาคมร่วมจัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (สอทช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน (Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I) ครั้งที่ 2/2561

ในงานนี้ ทางสมาคมได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานการเสนอผลงาน เจราจับคู่ธุรกิจต่อผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยงานที่จะนำเสนอครั้งนี้มี 10 โครงการ ดังนี้
1. Recombinant human peptide: ทางเลือกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย
2. พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงวัยที่มีสูญเสียฟัน
3. สครับขัดผิวจากยางธรรมชาติผ
4. นวัตกรรมวัสดุบ้ำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการดูดซับเชิงกายภาพ-เคมีและการกรองทางชีวภาพ
5. ชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคเลปโตสไปโรสิส
6. ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับทดแทนกระดูกและสภาวะกระดูกพรุน
7. จมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพ
8. หมอนรักษ์หลัง
9. อุปกรณ์ช่วยเดิน
10. เตียงนวดและดึงหลัง

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ผ่าน เฟสบุ๊ค หรือเวปไซต์สมาคม เร็วๆนี้