สมาคมจัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing และ Be Your Guest เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำสมาชิกฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ในกิจกรรม Be Your Guest และ ThaiBIO Knowledge Sharing ณ อุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมฯ ประกอบด้วย ดร.วสันต์​ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม ผู้บริหาร และพนักงานจากบริษัทสมาชิกในสมาคมฯ ที่มีความสนใจในธุรกิจเทคโนโลยี​ชีวภาพด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายวัคซีนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อนเยี่ยมชม อาคาร สถานที่ และเครื่องจักรของโรงงาน

โดยคุณวิฑูรย์ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย ว่าเริ่มจากจุดแข็งของบริษัทที่เป็นผู้นำเข้า vaccine ทั้งแบบ สำเร็จรูป และ bulk ร่วมกับความตั้งใจที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีโรงงานผลิตและส่งออกวัคซีนไปทั่วโลกได้ประเทศหนึ่ง ที่สำคัญต้องอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น วิชั่นของบริษัท คือ วัคซีนที่จะผลิตต้องเป็น very innovative vaccine เพื่อให้สามารถกำหนดตลาดได้ แต่การที่จะเป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนนี้เป็นงานที่ยากลำบาก ต้องใช้ความต่อเนื่อง ทุน เทคโนโลยี และ ความชำนาญสูง ยุทธศาสตร์ในการทำงานคือ …ต้องมีความชำนาญ ทั้งในตลาดวัคซีน การเป็นผู้ผลิต และผู้ขาย การมีทีมงานที่แข็งแกร่งจึงเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของบริษัท และแม้ว่าบริษัท ไบโอเนท จะเป็นของคนไทยแต่เมื่อมาดูทีมผู้บริหารองค์กร จะมีลักษณะเป็น compliment ที่เป็นการรวมมืออาชีพ (Professional) สาขาต่างๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนา และการตลาดของวัคซีนจากต่างประเทศ มาไว้อย่างพร้อมเพรียง

นอกจากทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งแล้ว หน่วยงานต่างๆ ที่ครบวงจรในห่วงโซ่การผลิตจำหน่ายวัคซีนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณวิทูรย์ให้ความสำคัญ โรงงานวัคซีนต้องเน้นความสะอาด มีระบบมาตรฐานการผลิต ตาม Chemistry, Manufacturing, and Controls (CMC) ทีมวิจัย ทีมช่าง กระทั่งระบบ HR การดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงมีบริษัท logistics ส่งวัคซีนที่ได้มาตรฐานการขนส่งระบบ cold chain ตลอดเส้นทาง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สมาคมฯ นำการแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารท่านนี้มาเล่าสู่กันฟัง จากบรรยากาศการเยี่ยมชมที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน มิตรภาพ เสียงพูดคุย การตอบข้อซักถามอย่างมีความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ก่อนการเดินชมอาคาร สถานที่ ที่มีความสะอาด เรียบร้อย โรงงาน เครื่องบรรจุวัคซีนที่มีความทันสมัย และการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันกับสมาชิกฯ ในโรงอาหารของโรงงาน ซึ่งคุณวิฑูรย์เล่าให้ฟังว่าโรงอาหารนี้สร้างออกแบบตั้งแต่ตอนมีพนักงานแค่สามคน ซึ่งเป็นโรงอาหาร ที่สะอาดสะอ้าน เรียบร้อย และสามารถรองรับพนักงานจำนวนหลักร้อยได้อย่างสบาย