สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)ร่วมงานสัมมนา “SynBio Forum 2019 – ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “SynBio Forum 2019 – ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก” ที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดเพื่อแบ่งปันเทรนต์ความก้าวหน้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระดับโลก

โดย คุณ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายนำ ว่าจากปัญหาประชากรโลกมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด และโลกไม่สามารถผลิตทรัพยากรได้ทันความต้องการของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรไปล่วงหน้าไปสูงมาก เมื่อเทียบอัตราการใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ เราต้องมีโลก 1.75 ใบ จึงจะเพียงพอกับการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระวังในปัจจุบันของเรา “Synthetic Biology” หรือ “SynBio” (ชีวสังเคราะห์) เป็นชีวนวัตกรรมที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ออกแบบให้ใช้ทรัพยากรโลกได้อย่างคุ้มค่า และ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ นโยบาย #BCG economy ของกระทรวงอุดมฯ เพราะในหลายอุตสาหกรรมสามารถนำกากอุตสาหกรรมที่มี Cabon source มาเป็นวัสดุตั้งต้นได้

ในงานนี้บางจากเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางภาครัฐ ที่ดำเนินงานผลักดัน และเอกชนที่รับในแนวคิด BCG Model และเทคโนโลยี SynBio มาใช้ ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ และ วิทยาการ เข่น ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นวัตกรรม SynBio สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย พร้อมข้อมูลนโยบายที่ภาครัฐเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนแก่ภาคเอกชน หลายโครงการ


ต่อด้วยการแชร์เทคโนโลยี SynBio ซึ่งนับเป็นเทรนต์ของอุตสาหกรรมไบโอ ในหัวข้อ Global Trend & Industry Perspectives ที่เป็นบริษัท Ginkgo Bioworks, Inc. สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากอเมริกา มาบอกเล่า โดย Ms. Babette Pettersen, Director Business Development, และ Mr. Mukund Rao ที่ปรึกษา บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ginko ซึ่งให้บริการผลิต organism สำหรับผลิตสารชีวสังเคราะห์ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทำการ engineer organism ด้วยวิทยาการ ต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบยีน จนถึงการทดสอบขบวนการเลี้ยง ด้วยการให้สารต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตสารสำคัญที่ต้องการ และ หัวข้อ Brewing the Material Future โดย Mr.Daniel Meyer, Head of Global Corporate Planning, Spiber Inc. บริษัท Spiber ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ จาก engineer organism ให้ผลิตใยแมงมุมซึ่งเป็นเส้นใยโปรตีนที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง เพื่อนำไปผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ โดยในงานนี้ ได้นำแจ็คเก็ต Moon Parka ของ The North Face ซึ่งเป็นแจ็คเก็ตที่ทนทานที่สุดในโลก มาจัดแสดง นอกจากนี้ spiber ยังลงทุนสร้างโรงงานในเขต EEC ของไทยอีกด้วย

ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาเรื่อง “จากศาสตร์สู่การนำไปใช้ Connecting Science with Business and Life” โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร บริษัทหนึ่งในสมาชิกและกรรมการสมาคมไทยไบโอ ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณหนูดี วนิษา เรซ เซเลป นักเขียน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้สนใจอาหารเน้นพืช

นอกจากนี้ ที่หน้าห้องประชุมยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช. มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SynBio และผลิตภัณฑ์จาก SynBio อื่นๆ มาจัดแสดงไว้ด้วย เช่น เนื้อวัวเทียมที่ผลิตจากพืชของ Impossible Burger และ Beyond Burger สตาร์ทอัพจากอเมริกา และยารักษาโรคมะเร็งออกฤทธิ์ตรงกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ทำลายเซลล์ที่ดีในร่างกาย จาก ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ เป็นต้น”

ขอขอบคุณ Cr.ภาพ และข่าวเพิ่มเติม

บางจากฯ ยึดแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model นำเทรนด์โลก จัด “SynBio Forum 2019: ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก”

บางจากชี้ ธุรกิจ “SynBio”จะพลิกโฉมโลกในอนาคต