‘นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือต่างประเทศ’ โดย ฯพณฯ ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำเสนอใจความสำคัญช่วงหนึ่งของการปาฐกถาจากงานสุดยอดการรวมพลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสายเทคโนโลยีชีวภาพในเมืองไทยบนเวที ThaiBIO Talks ในงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020 ในวันที่ 23 มกราคม 2563
กิจกรรม ThaiBIO Talks ในช่วง Spacial talk เป็นหัวข้อที่คัดสรรมาพิเศษโดยอาจจะเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจไบโอเทค มีความทันสมัย อยู่ในความสนใจ เป็น และ หาฟังได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งช่วงนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ 2 ท่าน ที่เป็นอดีตเอกอัครราชทูตที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นประโยชน์กับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ท่านแรก ฯพณฯ ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีต ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีต เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ อีกหลายหลายประเทศ ปัจจุบันท่านดำรงค์ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ EEC ท่านกรุณามาให้การปาฐกถาในหัวข้อ ‘นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือต่างประเทศ’ โดยท่านส่งสาร ถึงผู้ประกอบการในไทยว่า ให้มาใช้ โครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) สร้างความสำเร็จในอุตสาหกรรมของทุกคน ….เพราะ EEC จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่พร้อมสรรพไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมากมาย มีสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ จากหลายกระทรวง EEC office จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าติดต่อประสานงานไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่กับต่างประเทศด้วย โครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆในโซนเอเชีย มีความสะดวกด้านการขนส่งเพราะมีเมืองการบิน (Airotropolis) เป็นของตัวเอง มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อเมืองต่างๆ สร้าง circular economy ได้ ใกล้ท่าเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอยู่บนเส้นทางสายไหม โครงการมี EECi เป็นแหล่งวิทยาการ เรียนรู้ เทคโนโลยี (Biopoli, Alipolis, …และโรงงานทดลอง (Pilot plant) สนามทดสอบกฏกติกา (Sand box) ต่างๆ มีศูนย์ทดสอบ หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน…ติดตามรายละเอียดในข่าวสมาคม ช่วง EECi)
ในฐานะนักการฑูตท่านทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยได้หายไปจากประเทศเป้าหมายของการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ค่าแรงงานเราสูงเพื่อให้ประชาชนของเราอยู่ดีกินดี ปัญหาความไม่เสถียรของรัฐบาล รวมถึงการแข่งขันเพื่อให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงมาก ปัจจุบัน ประเทศไทยมี GDP ต่ำกว่า 3% ติดกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) มานานมาก เพื่อให้หลุดกับดักนี้ GDP ต้องขึ้นมาอย่างน้อยที่ 5% รัฐต้องสร้างงานให้ประชาชนคนไทย ประเทศไทยโขคดีที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งขณะนี้ EEC เป็นความหวังของประเทศ และโดยทางรัฐบาลเองทราบถึงปัญหากฎระเบียบกฎหมายของไทยที่ไม่สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ (New S Curve หรือ รวมถึง ธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่ใหม่จนไม่อยู่ในกรอบของรัฐบาล) ทำให้มีความล่าช้า จึงตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสะดวก (facilitates and flexible) นี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะผลักดันธุรกิจเมืองไทยขยายเติบโตให้หลุดพ้นจาก กับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศ เราไม่สามารถผ่านไปได้เสียที นอกจากรัฐแล้วคนไทย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาคน พัฒนาหน่วยงาน ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คนไทยต้องเปลี่ยน Mindset สร้างให้ทุกคนเห็นผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ผลประโยชน์องค์กรและผลประโยชน์อื่นๆ จะทำให้ไม่เกิดการพัฒนา และ ถ้ามีปัญหาควรส่งข้อเสนอให้รัฐทราบผ่านองค์กร เช่น สมาคมฯ สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้มีนโยบายสนับสนุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายละเอียด และ ประเด็นน่าสนใจ จากการปาฐกถาของท่านสีหศักดิ์ อีกหลายประการ ติดตามรับชมกด clip vdo

ท่านที่ 2 ฯพณฯ ท่านจักร บุญหลง อดีตเอกอัครราชทูตประจำประเทศอิสราเอล, โปรดติดตามในโพสถัดไป…

#ตอบแทนคุณแผ่นดิน #สมาคมไทยไบโอ