สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid 19

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาด Covid 19 แชร์ ข้อคิดเห็นดีๆ จาก ศ.ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กับ “ข้อเท็จจริงของเชื้อ Covid 19 และ ความสำคัญของการป้องกัน”….

ข้อมูลพื้นฐานที่คนมักเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องจนทำให้บางครั้งก็ตื่นตระหนกเกินไป แต่บางส่วนกลับไม่สนใจระมัดระวังครับ

1) Covid19 นี้มีจุดเด่นคือติดง่ายและกระจายกว้างขวางครับ
2) เหตุที่กระจายมากเพราะเป็นไวรัสที่ก่ออาการไม่รุนแรงนัก คนรับเชื้อส่วนมากไม่มีอาการ จึงเดินทางไปทั่ว ไปไกล ทำให้แพร่กระจายได้ไกล และเร็วมาก (One World One Health)
3) คนที่มีอาการแล้วยืนยันแล้วว่าเป็นเเชื้อนี้มีอัตราตายเฉลี่ยประมาณ 2%กว่า เมื่อเทียบกับ Sars 10% Mers 35% นับว่าเบากว่ามากครับ ในคนอายุน้อยมักจะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่คนสูงวัยและคนมีปัญหาสุขภาพเดิมโดยเฉพาะโรคเรื้อรังทางระบบหายใจจะมีอัตราตายสูงกว่ามากครับ
4) ข้อที่น่ากลัวมาก แม้ว่าจะมีอันตรายไม่สูงนักคือการติดง่ายและกระจายได้เร็ว เผลอไม้ได้จะกระจายกว้างขวางมากเอาไม่อยู่ ลองคิดดูครับ”ว่าถ้าคนติดนับร้อยนับพันล้านคน ดูแลไม่ทัน อัตราตายที่ต่ำจะกลายเป็นตัวเลขตายที่สูงน่ากลัวตรงนี้ครับ !!!”

ดังนั้นทุกคนต้องช่วยระมัดระวังไม่ให้กระจายและให้ความร่วมมือเต็มที่ครับประมาทไม้ได้เลยครับ

ตอนนี้ประเทศไทยรับเต็มๆ จากจีนนับว่ามากกว่าใครอื่นทั้งหมดครับ น่าชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประทังไว้ได้ดียังไม่มีการกระจายระดับสามแต่คงชลอได้ระยะหนึ่งแล้วเข้าระยะสามช้าหน่อยครับ

เพิ่มเติม
คู่มือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.nia.go.th/s/covid-19.pdf

บทสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ แก้วจงวัฒนา “ถอดรหัสอันตรายCOVID19 “https://www.facebook.com/722022826/posts/10156558361757827/?d=n