สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมอออกบูธ @BIO Square งาน Thailand Lab International 2020

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) @BIO Square, Thailand Lab and Bio Asia Pacific 2020, BITEC บางนา
โดย ผู้จัด บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังจัดงาน Thailand Lab International เรียกความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำด้าน BIO MEDICAL HAB ของเอเชีย
พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Edition และร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดตัวงาน Bio Asia Pacific 2020 เป็นครั้งแรก ในรูปแบบ Virtual & Live เน้นงานประชุมสัมมนาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมๆไปกับการจัดกิจกรรมต่อยอดธุรกิจและการประชุมสัมมนาโดยมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเครื่องมือและนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม พร้อมด้วยโซนกิจกรรมพิเศษ Bio Square (พบบูธสมาคมได้ที่นี่)
ในวันนี้มีพิธีเปิดงาน (วันพุธที่ 28ตุลาคม 2563 ) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการเปิดงาน ต่อด้วยพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งโครงการ “อมตะเมดิทาวน์” (AMATA Meditown) เป็นการริเริ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อก่อตั้งเมืองการแพทย์นานาชาติครบวงจรแห่งแรกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ภายในเขตพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล รวมถึงมีความร่วมมือด้านการผลิตยาและชิ้นส่วนการแพทย์ ด้านการศึกษาและวิจัย โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับ World Class Medical Hub แห่งหนึ่งของโลก นอกจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “อมตะเมดิทาวน์” โดย อมตะนครแล้วยังมีการผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนโดยประกาศการจัดตั้ง Thailand Life Sciences Cluster (TLSC) โดยมีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายของสมาชิกเกิดคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม Life Science Value Chain ตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันวาระ หรือสนับสนุนให้เกิดนโยบาย/โครงสร้าง/โครงการที่รองรับสำหรับอุตสาหกรรม Life Science ของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร เป็นรูปธรรม เกิดระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรม Life Science เชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์อื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
หน่วยงานสมาชิกในกลุ่ม Thailand Life Science Cluster (TLSC)
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)
2. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ศูนย์สัตว์ทด