Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017

?จบลงไปอีกครั้งพร้อมความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากมาย?กับโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017 งานประชุมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

โดยศูนย์ควา มเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการสัมมนา Pitching และ Business matching ภายในงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิก ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล ปทุมวัน กรุงเทพฯ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย หรือ สมาคมไทยไบโอขอเก็บภาพบรรยากาศภายในงานและเบื้องหลังการเตรียมงาน (กิจกรรม pitching training) วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 มาฝากให้รับชมกันค่ะ

โดยในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กับนักวิจัยผู้เข้าร่วมเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม ตลอดโครงการ Promoting I with I ที่จะจัดทั้ง 4 ครั้งให้นำเสนอผลงานวิจัย และแผนธุรกิจในรูปแบบ Startup ต่อคณะกรรมการและนักลงทุน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพชร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้ฝึกสอนการนำเสนอ จาก SPEAKPRO และ คุณอมฤต ผู้ร่วมก่อตั้งและนักวางกลยุทธ์แห่ง HUBBA Thailand ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ทำให้นักวิจัยได้รับมุมมองและเข้าใจความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น


และต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้จัดให้มี สัมมนา และการ Pitching โดยการนำเสนอแผนธุรกิจ Startup ผลงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ (investor) นักลงทุน (venture capital, angles group) ตัวจริงที่เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้ประกอบการ ทั้งรายเล็กรายใหญ่สนใจถามคำถามและนัดคุยเจรจาธุรกิจกันอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ในsession seminar ทั้งช่วงเช้าและบ่ายก็มีความน่าสนใจโดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณ รวิศ หาญอุตสาหะ….

ผู้พลิกตำนาน”ผงหอมศรีจันทร์” ซึ่งเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่ มาเล่าประสบการณ์ที่…จากเดิมความตั้งใจของคุณปู่ที่ตั้งใจผลิตสิ่งของดีๆ มาให้คนไทยได้ใช้ มาเป็นผลิตภัณฑ์ “ศรีจันทร์” ที่ยังคง ปณิธานที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ที่ดีที่สุดของไทย แบรนด์หนึ่งมาให้ทุกคนได้ใช้และรู้จักไปทั่วโลก ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการทำงานอย่างสูง วิจัยและพัฒนาในทุกๆ ด้านทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และการตลาดในการทำให้แบรนด์เดิมกลับมาเป็นที่รู้จักและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดปัจจุบันและออกสู่ตลาดสากลได้

สำหรับ Session ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาจากกลุ่มนักลงทุนสองกลุ่มทุน คือ โดยคุณ ยานชัย venture capital จากธนาคาร BBL ที่สนใจลงทุนในธุรกิจกลุ่มชีวภาพ และ ชวภาส องค์มหัทมงคล จากกลุ่มการรวมตัวกันของนักลงทุนและ angles มาให้ทำความจักกับกลุ่มทุน ควรมรู้ด้านการลงทุนในธุรกิจ startup และความเข้าใจในมุมมองการลงทุนจากกลุ่มทุนดังกล่าว

ทางคณะผู้จัดงานเก็บบรรยากาศทั้งช่วงเช้าและบ่ายมาให้รับชม ทางสมาคมไทยไบโอได้นำมาฝากแฟนเพจ โดยแชร์ใน clip link

เช้า
https://www.facebook.com/tcelsfan/posts/1330691407026229

บ่าย

https://www.facebook.com/tcelsfan/posts/1330813093680727