Blog

KEEEN Relationship & Partnership Which Embrace Innovation✨

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้จัดการสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมงาน”✨ “สัมพันธภาพ & สัมพันธมิตร สร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งบริษัทคีนน์ จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนจำหน่ายคีนน์ด้วยกัน และบริษัทคีนน์ ในงานได้จัดให้มีการร่วมรับฟัง “ทฤษฎีกลยุทธ์ Z-O” (นำ VDO Clip ช่วงสรุปมาฝาก) หลักการบริหารงานองค์กร กลยุทธ์จาก ดร.รัฐ ธนาดิเรก   และการแชร์ประสบการณ์ตรง จาก ดร.วสันต์ อริยพุทธรันต์ CEO คีนน์ ถึงประเด็นและวิธีการที่ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในแต่ละปี โดยผ่านการเล่าเรื่องย้อนเวลาเส้นทางนวัตกรรมคีนน์กลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ……..เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนกำเนิดคีนน์ ตั้งแต่การทำงานวิจัยภายใน สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ ในปี 2008 จนกระทั่งการเปิดตัวแบรนด์คีนน์ ในปี 2011 การร่วมฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างตลาดของธุรกิจนวัตกรรมไปด้วยกันกับผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งร่วมสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักร่วมกันจนเติบโตไปยังหลากหลายประเทศ เรียกว่า ปี 2008-2016″ เป็นยุคของ “Product Development Era นอกจากนี้ ดร.วสันต์ ยังได้กล่าวถึงทิศทางแผนธุรกิจในปี […]

Promoting Life Sciences Innovation with Investment (Promoting I with I) ครั้งที่ 1

งานประชุม Promoting Life Sciences Innovation with Investment (Promoting I with I) ครั้งที่ 1, ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สมาคมไทยไบโอเก็บภาพบรรยากาศภายในงานการประชุมในวันนี้ (1 มีนาคม 2560) มาฝากสมาชิก งานเริ่มรับลงทะเบียนกันตั้งแต่ 08.30 น. จากนั้น ดร. นเรศ ดำรงชัย ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ และ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว กล่าวถึงที่มาของการจัดงานและเปิดการจัดงานประชุม โดยกล่าวว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความกรุณาช่วยผลักดันจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์ ซึ่งงานครั้งนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 1 ของโครงการ Promoting i with i ที่จะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ภายในปี 2560 โดยในงานแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย […]

งานเปิดตัวและลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน (Promoting i with i)

ThaiBIO เก็บภาพบรรยากาศงานเปิดตัวและลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน (Promoting i with i) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาฝาก งานนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง มาเป็นประธานเปิดงาน จัดงาน Promoting i with i เกิดจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพไทย (สมาคม ThaiBIO) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยตลอดปี 2560 นี้ วางแผนจะจัดงานสัมมนา และประชุมเพื่อการจับคู่ธุรกิจ ด้วยกันทั้งหมด 4 ครั้ง  ซึ่งครั้งแรกจะจัดวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนมาล่วงหน้าเต็มไปเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตามข่าวการจัดงานในคราวต่อไปที่ facebook […]

International Symposium on Advances in Pertussis Immunization โดย บริษัท BioNet Asia เพื่อแบ่งปันและส่งต่อความรู้ด้านงานวิจัยวัคซินป้องกันโรคไอกรน (Pertussis diseases)

งาน International Symposium on Advances in Pertussis Immunization ที่จัดขึ้นโดย บริษัท BioNet Asia เพื่อแบ่งปันและส่งต่อความรู้ด้านการทำงานวิจัยด้านวัคซินโดยเฉพาะวัคซินป้องกันโรคไอกรน (Pertussis diseases) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการทำงานอย่างหนักของบริษัทจนได้รับการจด license และขึ้นทะเบียนยา กับ องค์การอาหารและยาของไทยเป็นที่เรียบร้อย และนอกจากนี้งานนี้ยังจัดเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทครบรอบ 15 ปี อีกด้วย โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องนภาลัย โรงแรม ดุสิตธานี กทม. ภายในงานมีผู้เขี่ยวชาญด้านวัคซินทั้งจากในและต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมงานมากมาย อาทิเช่น ศ.เกีตรติคุณ ดร. ประเสริฐ ทองเจริญ, ศ.เกีตริคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์ ศ.ดร.อุษา ทิสยากร, Emeritus Prof. Stanley Plotkin, Prof. Keith Klugman, Dr.Jean Petre […]

ความสำเร็จของบริษัท BioNet Asia

สมาคม ThaiBIO ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบริษัท BioNet Asia หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยไบโอ จาก วัคซีนป้องกันโรคไอกรนผลิตโดยเทคโนโลยี genetic-detoxification recombinant แบบรวมคอตีบและบาดทะยักชนิดแรกในโลก (recombinant vaccine) ที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท BIONET ASIA ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว… BioNet’s vaccine is the first recombinant monovalent Pertussis vaccine in the world to receive a MAA for booster indication in adolescents and adults. : http://www.prnewswire.com/news-releases/bionet-received-thai-fda-approval-of-the-worlds-only-available-recombinant-monovalent-acellular-pertussis-ap-vaccine-300383345.html

Special Briefing: Agro Food Innovation in Netherlands

สมาคมไทยไบโอเก็บภาพบรรยากาศและสรุปข้อมูลความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา Food Innopolis Knowledge Forum 2016 ในหัวข้อ Special Briefing: Agro Food Innovation in Netherlands ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร TMA บรรยายโดย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว (หมอรุจ) รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร (นายกสมาคม ThaiBIO) และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ (อ.มุก) รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน เรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้มาช่วยพัฒนาและสร้างความเข้าใจ (Awareness) สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆได้ อีกท้ังได้ให้ข้อมูลกิจกรรมและบุคคลเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือให้เกิดเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ กิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนโดย สวทน. เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของ โครงการ Food innopolis. ข้อสรุปจากการเข้าร่วมฟัง จากการเยี่ยมชมงานด้านอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารประเทศเนเธอร์แลนด์ของผู้บรรยายทำให้ทราบว่าที่เนเธอร์แลนด์ก็มีการจัดพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจประเภทต่างๆที่มีมูลค่าเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ยกตัวอย่าง เช่น Holland Wall […]

Marketing and Branding of Food Product

สมาคมไทยไบโอเก็บภาพบรรยากาศและนำเกร็ดความรู้ส่วนหนึ่งในการเข้าสัมมนาเรื่อง Marketing and Branding of Food Product ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ มาแชร์ให้ฟังค่ะ ในการนี้ต้องขอขอบคุณนักการตลาดและผู้สร้างแบรนด์ ชื่อดัง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่มาให้ความรู้, ผู้จัดมืออาชีพ TMA และ เจ้าภาพ โครงการศูนย์ food Innopollis, สวทน., NSTDA, Science Park เป็นอย่างสูงที่ให้สมาคมได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ค่ะ สรุปประเด็นสำคัญของการสร้างตลาด,เทรนของตลาดและการสร้างแบรนด์ คือ 1. ต้องติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคให้ทัน ซึงในยุคปัจจุบันพฤติกรรมการใช้สอยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจแต่มักขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลมากกว่า เช่น เด็กใช้ของดีราคาแพงแต่ผู้ใหญ่ใช้ของมีคุณภาพราคาประหยัด 2. ตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นให้ทัน เช่น ตลาดยุค digital, shopping online, internet information(WWW), data from social network; แนวโน้มของผู้บริโภคสูงวัยมีมากขึ้นสินค้าต้องปรับตามลักษณะความต้องการ ซื้อหาสะดวก […]

Executive Luncheon Meeting

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สมาคมไทยไบโอจัดประชุม Executive Luncheon Meeting โดยมีท่านที่ปรึกษาสมาคม ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์, ท่านผู้ทรงเกียรติ ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ จาก ปตท. อดีตนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นกรรมการ อันประกอบด้วย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว (Betagro) นายกสมาคมฯ, ดร.วสันต์ อริยะพุทธรัตน์ (KEEEN) อุปนายก1 , คุณจรินทร์ทิพย์ แววหงส์ (PTT). อุปนายก2, ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ( BEC Thai) เหรัญญิก, คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ (Pico) เลขาฯ, คุณวิฑูรย์ วงหาญกุล (BioNet Asia) […]

งานประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สมาคมไทยไบโอนำโดยนายกสมาคม คุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ว, ภก.ญ สุวัฒนา จารุมิลิน เกร็ทเทอร์ฟาร์มา, คุณ จรินทร์พร แววหงส์ ปตท., คุณธนาธร วงศ์หาญกุล ไบโอเนต เอเชีย และ ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมงานประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559 และได้ร่วมรับฟังสัมมนาและเสวนาต่างๆในหัวข้อ Creating the right ecosystem: Corroborating to innovate, Outstanding technologist, Open innovation และ Technology is all around สนใจเนื้อหาของการสัมมนาสามารถติดตามเพิ่มเติมได้จาก www.tma.or.th ค่ะ

1 8 9 10 11