ความสำเร็จของบริษัท BioNet Asia

สมาคม ThaiBIO ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบริษัท BioNet Asia หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยไบโอ จาก วัคซีนป้องกันโรคไอกรนผลิตโดยเทคโนโลยี genetic-detoxification recombinant แบบรวมคอตีบและบาดทะยักชนิดแรกในโลก (recombinant vaccine) ที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท BIONET ASIA ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว… BioNet’s vaccine is the first recombinant monovalent Pertussis vaccine in the world to receive a MAA for booster indication in adolescents and adults. : http://www.prnewswire.com/news-releases/bionet-received-thai-fda-approval-of-the-worlds-only-available-recombinant-monovalent-acellular-pertussis-ap-vaccine-300383345.html

Special Briefing: Agro Food Innovation in Netherlands

สมาคมไทยไบโอเก็บภาพบรรยากาศและสรุปข้อมูลความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา Food Innopolis Knowledge Forum 2016 ในหัวข้อ Special Briefing: Agro Food Innovation in Netherlands ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร TMA บรรยายโดย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว (หมอรุจ) รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร (นายกสมาคม ThaiBIO) และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ (อ.มุก) รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน เรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้มาช่วยพัฒนาและสร้างความเข้าใจ (Awareness) สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆได้ อีกท้ังได้ให้ข้อมูลกิจกรรมและบุคคลเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือให้เกิดเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ กิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนโดย สวทน. เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของ โครงการ Food innopolis. ข้อสรุปจากการเข้าร่วมฟัง จากการเยี่ยมชมงานด้านอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารประเทศเนเธอร์แลนด์ของผู้บรรยายทำให้ทราบว่าที่เนเธอร์แลนด์ก็มีการจัดพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจประเภทต่างๆที่มีมูลค่าเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ยกตัวอย่าง เช่น Holland Wall […]

Marketing and Branding of Food Product

สมาคมไทยไบโอเก็บภาพบรรยากาศและนำเกร็ดความรู้ส่วนหนึ่งในการเข้าสัมมนาเรื่อง Marketing and Branding of Food Product ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ มาแชร์ให้ฟังค่ะ ในการนี้ต้องขอขอบคุณนักการตลาดและผู้สร้างแบรนด์ ชื่อดัง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่มาให้ความรู้, ผู้จัดมืออาชีพ TMA และ เจ้าภาพ โครงการศูนย์ food Innopollis, สวทน., NSTDA, Science Park เป็นอย่างสูงที่ให้สมาคมได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ค่ะ สรุปประเด็นสำคัญของการสร้างตลาด,เทรนของตลาดและการสร้างแบรนด์ คือ 1. ต้องติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคให้ทัน ซึงในยุคปัจจุบันพฤติกรรมการใช้สอยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจแต่มักขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลมากกว่า เช่น เด็กใช้ของดีราคาแพงแต่ผู้ใหญ่ใช้ของมีคุณภาพราคาประหยัด 2. ตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นให้ทัน เช่น ตลาดยุค digital, shopping online, internet information(WWW), data from social network; แนวโน้มของผู้บริโภคสูงวัยมีมากขึ้นสินค้าต้องปรับตามลักษณะความต้องการ ซื้อหาสะดวก […]

Executive Luncheon Meeting

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สมาคมไทยไบโอจัดประชุม Executive Luncheon Meeting โดยมีท่านที่ปรึกษาสมาคม ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์, ท่านผู้ทรงเกียรติ ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ จาก ปตท. อดีตนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นกรรมการ อันประกอบด้วย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว (Betagro) นายกสมาคมฯ, ดร.วสันต์ อริยะพุทธรัตน์ (KEEEN) อุปนายก1 , คุณจรินทร์ทิพย์ แววหงส์ (PTT). อุปนายก2, ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล ( BEC Thai) เหรัญญิก, คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ (Pico) เลขาฯ, คุณวิฑูรย์ วงหาญกุล (BioNet Asia) […]

งานประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สมาคมไทยไบโอนำโดยนายกสมาคม คุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ว, ภก.ญ สุวัฒนา จารุมิลิน เกร็ทเทอร์ฟาร์มา, คุณ จรินทร์พร แววหงส์ ปตท., คุณธนาธร วงศ์หาญกุล ไบโอเนต เอเชีย และ ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมงานประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559 และได้ร่วมรับฟังสัมมนาและเสวนาต่างๆในหัวข้อ Creating the right ecosystem: Corroborating to innovate, Outstanding technologist, Open innovation และ Technology is all around สนใจเนื้อหาของการสัมมนาสามารถติดตามเพิ่มเติมได้จาก www.tma.or.th ค่ะ

ThaiBIO เข้าเยี่ยมกรรมการผู้จัดการบริษัท Greater Pharma

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สมาคม ThaiBIO โดยผู้จัดการสมาคมได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัท Greater Pharma จำกัด หนึ่งในบริษัทกรรมการและสมาชิกสมาคมไทยไบโอซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรมชั้นนำของไทยมาช้านานโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจเพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกคน จวบจนในปัจจุบัน แบรน Greater Pharma เป็นที่รู้จักและเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินค้าของคนไทยในวงกว้างซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจนักเพราะคุณเชิญพร มีความเป็นนักพัฒนาที่ใส่ใจกับมาตรฐานและสรรหาเทคนิคที่ทันสมัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ในการเข้าพบครั้งนี้ท่านได้ฝากสมาคมไว้หลายเรื่อง หนึ่งในหัวข้อหลักคือการผลักดันเรื่องสินค้าของไทยกับลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตไทยให้สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไทย

Thailand Lab 2016

รีวิวงาน Thailand Lab 2016 สั้นๆ มาให้อ่านเป็นข้อมูลกันค่ะ ThaiBIO ได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้สองวัน โดยได้ลงทะเบียน online ไปก่อน หลังจากทาง Bio Service Hub เชิญชวนให้ไปร่วมเข้าฟังสัมมนาที่ทางสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยหรือTSB ร่วมจัดงานประชุมคู่ขนานในงานไทยแลนด์แลป (หรือสามารถลงทะเบียน visitor หน้างานได้เช่นกันไม่เสียค่าเข้าชม) การเดินทางสองวันลองใช้พาหนะต่างกันวันแรกขับรถไปเองโดยขึ้นทางด่วนขับไปทางบางนาพอเห็นป้ายแยกเข้าสมุทรปราการแยกขวาออกมาทางลงให้ชิดซ้ายเข้าไบเทคได้เลยซึ่งรถจะวิ่งเข้าถนนด้านในฝั่งด้านหลังตึกแล้วอ้อมมาจอดรถใต้อาคารแสดงงาน (ควรจอดฝั่งเสาตัว U จะเดินขึ้นตึกแสดงงานใกล้สุดค่ะ) อีกวันใช้ BTS ไปลงปลายทางบางนา (พอมาถึงสถานีนี้ในรถคนโล่งมากค่ะ) ลงจากสถานีรถไฟฟ้าเดินมาบนทางเท้าข้างทางประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงทางเข้ารั้ว ไบเทคจากนั้นมีสองทางให้เลือกคือนั่งรถตู้วิ่งไปส่งที่หน้าตึกหรือใช้สกายวอล์กเกอร์เดินเข้าไปในอาคารแสดงไม่เกิน10 นาที หลังจากลงทะเบียนแล้วเราจะได้รับหนังสือคู่มือการชมงานซึ่งจะประกอบด้วยแผนที่งานและตารางเนื้อหาของการจัดประชุมที่ห้องต่างๆ อ่านดูสักนิดเพื่อหากิจกรรมน่าสนใจแล้วก็เลือกว่าเราจะไปชมงานที่ไหนเวลาใดในงานมีทั้ง Exhibition กับ Convention ของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาจัดแสดง เครื่องมือและเทคนิคใหม่ต่างๆ ได้แวะไปทักทายสมาชิก ThaiBIO ที่มาออกบูธตรงทางเข้างาน พบ ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล จาก BECThai ซึ่งกำลังรับแขกชาวต่างชาติอยู่ จากนั้นจึงตรงไปฟังสัมมนาที่ห้อง Conference 216 ชั้น 2 […]

งานประชุมธุรกิจระหว่างบริษัทจากประเทศไต้หวันและบริษัทสมาชิกของสมาคม

สมาคม ThaiBIO เก็บภาพบรรยากาศในงานประชุมธุรกิจระหว่างบริษัทไบโอจากประเทศไต้หวันและบริษัทสมาชิกของสมาคมไทยไบโอเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 จากห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ที่จบลงด้วยเนื้อหาแน่นๆและมิตรภาพความประทับใจมาฝาก…. บริษัท 8 บริษัทจากประเทศไต้หวันซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไป EU และ ตลาดอเมริกาได้อย่างสวยงามหลายบริษัทเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และพร้อมจะหาผู้ร่วมงาน (ในงานนี้สมาคมได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลสำหรับติดต่อไว้เผื่อสมาชิกสมาคมที่สนใจสอบถามได้^^) ขณะที่บริษัทไทยของเราทั้งเบทาโกร คีนน์ และ ปตท ที่นำผลิตภัณฑ์และศักยภาพของบริษัทมาเล่าสู่กันฟังด้วยเนื้อหาข้อมูลคุณภาพและเข้มข้น เริ่มจากคุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ว นายกสมาคมไทยไบโอ เปิดงานในฐานะนายกสมาคมและนำเสนอบริษัทเบทาโกรในฐานะตัวแทนของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน Food และ Feed รวมถึงงานวิจัยต่างๆและความร่วมมือของบริษัท ขณะที่ ดร. วสันต์ อริยะพุทธรัตน์ อุปนยกฯ ในนามบริษัทคีนน์ บริษัทเจ้าแห่งนวัตกรรม Bioremediation, green product เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แนะนำบริษัทในเครืออีกมากมาย อาทิเช่น Kinn อาหารเสริมคุณภาพสูงส่งเสริมสุขภาพ และสุดท้าย คุณศรินทร์ทิพย์ แววหงษ์ และ ดร. สุวัฒน์ สูงเลิศส่งฟ้า จากบริษัท ปตท. บริษัทผู้ผลิตพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยมาเปิดตัว […]