การประชุมระดมสมองกำหนดทิศทางงานวิจัยไปสู่การใช้งานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมระดมสมองโดยมี น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนจากบริษัทเอกชน (บริษัท เครือเบธาโกร) และ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ติดตามเข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายนักวิจัยโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านชีวภาพ ร่วมถอดรหัสไทยแลนด์ 4.0 แบบบูรณาการทั้งระบบงานวิจัยไปสู่การใช้งานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่ Bioeconomy โดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานในการประชุม การประชุมระดมสมองกำหนดทิศทางจัดขึ้นในเช้าวันเสาร์ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ สวทน. โดยท่าน รมว.สุวิทย์ นัดตัวแทนจากแหล่งมันสมองชั้นนำของประเทศ ทปอ. สวทช. สวทน., สนช, วว, ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ตัวแทนจากภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานำนวัตกรรม (RDI) มาพัฒนาองค์กร และสมาคม ทั้งหมดกว่า 30 องค์กร เข้าร่วมหารือ ดร.สุวิทย์ […]

งานประชุม Promoting Life Sciences Innovation with Investment (Promoting I with I) ครั้งที่ 4 (1/2561; ปีที่ 2)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เก็บบรรยากาศภายในงาน Promoting I with I ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Pullman G สีลม กรุงเทพ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา (seminar) เสนอผลงานวิจัย (pitching) นวัตกรรม และการจับคู่ธุรกิจ (business matching) นี้เป็นครั้งที่ 4 มาฝากสมาชิกแฟนเพจ งานเริ่มรับลงทะเบียนกันตั้งแต่ 08.30 น. จากนั้น ดร. ศิรศักดิ์ เทพาคำ รอง ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ และ ภก.ญ. สุวัฒนา จารุมิลินท์ ตัวแทนคุณ เชิญพร เต็งอำนวย จากบริษัทเกร็ทเทอร์ฟาร์มา อุปนายกสมาคมฯ กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวเปิดการจัดงาน โดยกล่าวว่างานนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างเวทีให้งานวิจัยไทยและภาคเอกชนที่ทำผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสมาพบกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้ เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ต่อประเทศ จาก ศ.เกียรติคุณ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าสัมภาษณ์ ดร. ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) จำกัด

วันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)  พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าสัมภาษณ์ ดร. ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) จำกัด เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย สมาคมขอนำเรื่องราวดีๆ จากบทสัมภาษณ์นี้มาฝากค่ะ ปัจจุบัน บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัท วิจัยและพัฒนา ผลิต และรับผลิตยาชีววัตถุที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักวิจัยชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตที่ “นำนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง” อีกตำแหน่ง หนึ่ง… เกี่ยวกับ ”การก่อตั้งบริษัท” นั้น ดร.ทรงพล เล่าว่า ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขพื้นฐานทำให้โลกนี้กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน และด้วยอายุของผู้คนที่ยืนยาวขึ้นนี้ทำให้ปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยปัจจัยที่จะตอบโจทย์ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานยาที่เป็นเคมีภัณฑ์ โรงงานวัคซีน ในประเทศไทยถือได้ว่ามีผู้ประกอบการอยู่พอสมควรแล้ว แต่ประเทศเรายังไม่มีโรงงานที่สามารถผลิตยาชีววัตถุได้ ดังนั้นหากประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้ายาชีววัตถุซึ่งมีราคาแพงต่อไป คงจะเกิดปัญหาด้านงบประมาณอย่างแน่นอน ทำให้บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานวิทย์ภูมิภาคทั่วประเทศ และเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานวิทย์ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยงธุรกิจไบโอเทค สู่อุตสาหกรรม 4.0….และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหารกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มนักธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค (Regional Science Parks) ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ นำโดย ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency – SPA) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ท่านเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติต้อนรับสมาคม ThaiBIO พร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biotech based industries) ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งแห่งอนาคต (the New S-Curve) ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ไม่ยาก ต่อจากนั้น วันที่ 13 ธันวาคม 2560 […]

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อยู่เนื่องๆ สมาคม ThaiBIO ค้นหาข้อมูลเนื้อหาของศาสตร์พระราชาที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รวบรวมไว้และนำประเด็นร่วมสมัยนี้มาร่วมแบ่งปัน ณ ที่นี้….. ✍️หนึ่งในบทความที่พูดถึงศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน …ที่เขียนได้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ดังมีรายละเอียด (Credit อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์,คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: link….) 1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม 2. วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ?เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน ?เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม ?พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ […]

1 2 3